AKTUALITY

Nouzový stav očima Městské policie Mělník

Tak jako všechny, tak také samozřejmě naší složku zasáhlo opatření ve vztahu k pandemii Coronaviru Covid 19. Budeme se snažit veřejnost informovat prostřednictvím článků o dění na Mělníku očima strážníků, kteří jsou neustále přítomni na ulici. Tyto články budeme koncipovat jako týdenní reporty, kde veřejnost budeme informovat o dění v Nouzovém stavu.


Několik strážníků MP Mělník má již zkušenosti z předchozích krizových stavů a to zejména ve vztahu k povodním. V roce 2002 jsme si mysleli, že nás již snad nic horšího potkat nemůže. A ono ejhle je zde opět stav, který si žádá naprostou připravenost a profesionalitu všech strážníků  a jedná se svým způsobem o ještě horší stav než ve zmiňovaném roce 2002. Ale ono je to vlastně pro strážníky a jejich výkon služby mnohem horší. On totiž ten problém není vidět, cítit a ani slyšet. A z počátku to tak pravděpodobně vnímala také široká veřejnost. Hned od vyhlášení Nouzového stavu každý ze strážníků čekal na povolání do služby a na rozdělení úkolů, tak aby mohl hned od počátku být nápomocen, tam kde bude třeba. Ale dlouhé hodiny žádný povel nepřicházel. A pro toho kdo chce být v centru dění a pomáhat to není vůbec příjemný čas čekání. Následně došlo k první schůzce krizového štábu a zde již bylo stanoveno několik prvních úkolů pro MP. Tyto úkoly samozřejmě korespondovaly s Usnesením vlády. Tato usnesení se každý den měnila a také se měnily úkoly pro strážníky. Co vlastně tedy městská policie dělala? Již od prvního dne byla plně k dispozici občanům města. Strážníci jsou neustále na nohách či ve služebních vozidlech a informují o opatřeních, které provádí přímo město, ale i stát. Byla nápomocna při zajištění veřejného pořádku při omezení otevíracích hodin úřadu, měřila teplotu návštěvníkům úřadu. Roznášela informační letáky, informovala veřejnost prostřednictvím hlásičů a to jak ze služebních vozidel, tak i prostřednictvím systému VISO. Samozřejmě dohlížela na dodržování pravidel při zakrytí nosu a úst. V minulém týdnu bylo zjištěno cca 80 hříšníků. Každý z nich byl náležitě upozorněn na novou povinnost. Nutno říci, že disciplinovanost občanů byla každým dnem větší. Dohlížela na pravidla při nákupech v prodejnách potravin a drogerie, tak aby byl dodržen stanovený čas pro seniory. Kontrolovala, zda je dodržována povinnost pro uzavření daných provozoven jako jsou bary, restaurace, kontrola zavřených dětských hřišť a sportovišť, atd. A do toho samozřejmě strážníci řešili běžné situace tak jako v době před Nouzovým stavem. Jednalo se zejména o krádeže v obchodních centrech, oznámení o neoprávněném parkování, narušování veřejného pořádku, atd. K tomu všemu je nutno připočíst desítky, ba spíše stovky telefonátů na tísňovou linku 156. Stále častějším oznámením bylo informování, že některý z občanů není opatřen rouškou. Někdy se jednalo o seniorky venčící svoje domácí mazlíčky, jindy o kouřící dělníky na stavbě, atd., atd.. ke každému tomuto oznámení hlídka vyjela či došla a provedla kontrolu a následně celou věc vyřešila. Jak se v průběhu týdně zjistilo nejméně „poslušnými“ spoluobčany jsou tzv. vysedávači v parku či v okolí menších prodejen. Tito zde popíjejí alkohol a z Nařízení vlády si toho dělají pramálo. Ale i tyto skupinky se nakonec daří z míst vykazovat a přesvědčit je k nasazení roušek. Ale samozřejmě ani strážníci nejsou všemocnými a lidé bez domova se po městě různě přesouvají. Ve spolupráci se sociálním odborem jsou tito občané řešeni a to vždy individuálně podle osobní situace.

Závěrem je nutno poděkovat občanům města za stále větší disciplinovanost a za snahu chovat se tak aby tento stav trval co nejkratší dobu.


A ještě si neodpustíme jedno poděkování a to všem kteří nejsou  lhostejní ke druhým. Ať se jedná o šití a poskytování roušek, či o pomoc seniorům s nákupy, venčením psů, atd. Moc nás mrzí některé lživé a přehnané příspěvky na sociálních sítích, kdy přispěvatelé nemají ani ponětí jak je náročné celou situaci zvládnout, ale je pro ně velmi jednoduché kritizovat a špinit ostatní. Naopak nás jako strážníky velmi těší, že mnoho občanů chce být nápomocno právě nám. Nabízejí nám pomoc ve formě roušek, jídla, pití…. Či se na nás jen usmějí ( ano je to poznat i pod rouškou) a poděkují. I my všem těmto lidem děkujeme a těšíme se až tento stav pomine a opět se budeme potkávat bez roušek.


Držme se

Petr Limprecht