ŽÁDOST O VYDÁNÍ EPO


VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ (EPO) PRO MĚSTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM MĚLNÍK

I.    Rezidenti


K podání žádosti o EPO rezidenta je nutno splnit tyto stanovené podmínky:

 

1)    Žadatel musí mít místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti, pro kterou EPO žádá.
2)    Musí existovat právní vztah žadatele k vozidlu, pro které je oprávnění vystavováno
3)    Pro 1 osobu je možno vydat oprávnění na 1 vozidlo. Teprve, kdyby byly všechny rezidentní a abonentní požadavky uspokojeny, může Rada města Mělník udělit oprávnění i pro 2. vozidlo dle daného ceníku.
4)    Institut trvalého pobytu je možné nahradit platnou nájemní smlouvou k bytu ve vymezené oblasti.
5)    Ve vymezené oblasti, má žadatel umístěnou nemovitost.
6)    Musí být zaplacena cena za EPO dle ceníku podle nařízení města.
7)    Pokud žadatel žádá o EPO jako rezident, nemůže žádat jako abonent.
8)    EPO nelze vydat pro vozidla s celkovou nosností nad 2t.

II.    Abonenti

 

K podání žádosti o EPO abonenta je nutno splnit tyto stanovené podmínky:

 

1)    Ve vymezené oblasti, pro kterou žadatel žádá o vydání EPO, má žadatel umístěno:
 a)    sídlo právnické firmy
 b)    místo podnikání podnikající fyzické osoby
 c)    provozovnu právnické nebo podnikající fyzické osoby
2)    Za právnickou osobu vystupuje jako žadatel statutární zástupce nebo jednatel.
3)    Podle bodu 1 je možné udělit jen jedno oprávnění, ke kterému může být více registračních značek (přenosná RZ). K stání je oprávněno vždy jen jedno (právě zadané vozidlo).
4)    Musí být zaplacena cena za EPO dle ceníku podle nařízení města.
5)    Pokud žadatel žádá o EPO jako abonent, nemůže žádat jako rezident.
6)    Pokud se jedná o umístění provozovny dle bodu 1c) může žadatel požádat o EPO pro své zákazníky. Žádost bude následně postoupena k projednání Radě města Mělníka.
7)    EPO nelze vydat pro vozidla s celkovou nosností nad 2t.

III.    Městské parkoviště Bezručova

 

K podání žádosti o parkovací místo je nutno splnit tyto stanovené podmínky:

 

1)    Žadatel musí odůvodnit podání žádosti - vztah k městu Mělníku:

a) trvalý pobyt

b) nájemní vztah

c) vlastník nemovitosti

d) sídlo

e) provozovna


2)    Osobně se dostavit na služebnu MP s vyplněnou žádostí a doložit vztah k městu Mělníku (OP, kopie nájemní smlouvy atd.)