AKTUALITY

Další týden v Nouzovém stavu

Další týden pro městskou polici začal tak jako ten minulý skončil. Tudíž dohledem a kontrolami dodržování všech nařízení ve vztahu k Nouzovému stavu. Hlídky tak nejvíce dohlížely zda jsou nošeny roušky, či je jinak zahalen obličej. Dále byla prováděna každodenní kontrola prodejen, kterých se týká nařízení o umožnění nákupu pro seniory nad 65 let a to v čase od 08:00 do 10:00 hodin. Drobnou komplikací byla skutečnost, že došlo k omezení pohybu na veřejnosti a to tak, že lze být maximálně  ve dvou. A samozřejmě hlídky prováděly další služební činnosti. Také městské policie se dotklo upravení a omezení a musela být přijata opatření tak aby nedocházelo k potkávání hlídek na služebně a aby byla v případě karantény možnost zachovat stálou službu městské policie. Celá městská policie tak byla rozdělena na šest skupin, kdy se žádná skupina spolu fyzicky nepotká. Každá skupina má své vlastní zázemí a ve společných prostorách se nachází pouze výjimečně a to po důkladné desinfekci. Také došlo k navýšení vozového parku a to několika civilními vozidly městského úřadu. Tudíž se tak mohlo stát, že občané zaznamenali strážníky kteří vykonávají svou pracovní činnost prostřednictvím těchto vozidel, které nejsou v barvách městské policie. V průběhu týdne bylo najeto a nachozeno mnoho a mnoho kilometrů. Bylo zjištěno několik přestupků, které vždy byly řešeny dle kompetence MP. V několika případech kdy nepostačila domluva došlo také k oznámení na příslušný správní odbor při MěÚ Mělník.  Hlídky samozřejmě pokračovaly ve své „normální“ každodenní činnosti. Například byla hlídka při pěší pochůzce oslovena se žádostí o pomoc s mužem, který z neznámých důvodů zkolaboval ve vchodu do panelového domu. Či hlídka byla nápomocna řidiči autobusu, který poskytoval první pomoc ženě, která měla tržnou ránu na hlavě. Samozřejmě bylo přijato mnoho oznámení od občanů a to jak na špatné parkování, tak s upozorněním na nenošení roušek, na pohyb opilců, atd.. Na každé z těchto oznámení hlídky vždy reagovaly a učinily potřebná opatření.


Co říci závěrem? Opět snad jen konstatování, že občané jsou stále velmi zodpovědní a nezodpovědnost je zatím jen zcela vyjímečná.


Děkujeme za Váš přístup a věřte, že jsme v tom spolu….


Petr Limprecht