Články

Pravidelné aktuality z dění MP

Úseky města

Město je rozděleno na 12 úseků

Tísňové linky

Linky tísňového volání

Rádce občanů

Rady občanům a důležité kontakty

Výsledná zpráva

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2015

Město Mělník

Oficiální stránky města

Vítejte na našich stránkách

odznak

Oficiální stránky městské policie Mělník

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se na dohledu při bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • V obci se podílí na prevenci kriminality
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
Číst více

Aktuální články

 • Odkaz na náborové video MP Mělník

  http://melnicek.tv/porady/zajimavosti/video/mestska-policie-melnik-prijima-nove-strazniky/

  Číst více
 • Ukopával zrcátka

  Ve 20:36 hodin na úřadovnu MP Mělník telefonicky oznámil muž, že ul. Pivovarská jde muž, který ukopává zrcátka zaparkovaných vozidel.  Oznamovatel dále předal popis tohoto muže. Celá věc byla předána hlídce MP. Ve 20:41 hodin se hlídka MP společně se psovodem PČR Neratovice dostavila na křižovatku ul. Bezručova u  kruhového objezdu, kde byl spatřen muž, který odpovídal popisu. Muž dobrovolně následoval hlídku MP do Continue Reading

  Číst více
 • Neměla řidičák

  Ve  13:52  hodin na linku 156  oznámil muž, že na parkovišti nákupního centra  na sídlišti Sportovní stojí osobní motorové vozidlo Škoda, jehož řidičce byl zadržen řidičský průkaz. Na kamerovém systému bylo operačním MP zjištěno, že se u vozidla zdržují 3 ženy a na základě jejich chování bylo zřejmé, že hodlají odjet. Poznatek byl okamžitě předán hlídce MP a dozorčí službě Continue Reading

  Číst více
 • Zakalená Pšovka

  Ve 12:38 hodin na linku 156 oznámil muž, že v ul. Kokořínská do vodního toku Pšovka z kanalizační vpusti vytéká neznámá kapalina a tento tok znečišťuje. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se nejedná o ropné produkty, nýbrž o zapáchající zákal, zřejmě z odpadové jímky. Vzhledem ke znečištění potoka byl na místo přivolán HZS, který se dostavil v 12:50 hodin. Velitel zásahu sdělil, že je ze Continue Reading

  Číst více
 • Výběrové řízení na pozici: strážník Městské policie Mělník

    Starosta města Mělníka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: „strážník Městské policie Mělník“ Místo výkonu práce: Město Mělník Platové zařazení: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb. Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: fyzická osoba, která je státním občanem ČR věk 21 let je tělesně a duševně způsobilá k výkonu povinností a oprávnění dle Continue Reading

  Číst více
 • Tvrdil, že mu selžou orgány

  V 03:16 hodin na linku 156 oznámil řidič taxi, že se v ul. Nová pohybuje zfetovaný mladík, který sdělil, že za 10 minut mu selžou všechny orgány, a to z důvodu požití jedu. Při projíždění hlídky MP  nám. Karla IV., tuto zastavil mladík uvedeného popisu, který sdělil, že hledá svou matku a za dvě  hodiny umře z  důvodu požití jedu. V  tomto byl později zjištěn pan K., bytem Continue Reading

  Číst více
 • Utržené sluchátko

  Ve 21:05  hodin na linku 156  oznámil muž, že jemu neznámá osoba, zřejmě „bezdomovec“, demoluje telefonní budku, která se nachází u čerpací stanice  v ul. Kokořínská. Hlídka MP se dostavila do místa, kde zpozorovala jak z výše označené telefonní budky vychází jí neznámý muž, který držel v ruce igelitovou tašku a měl viditelně poraněné klouby na obou rukách. Tento byl zcela zjevně pod Continue Reading

  Číst více
 • Pronásledoval jí až do pojišťovny

  V  10:04  hodin požádal operační OO PČR o  výjezd hlídky MP do bankovního ústavu v  ul. Fibichova, kde mají problém u  přepážky. Hlídka MP se v 10:05 hodin dostavila do ul. Fibichova, kde bylo zjištěno, že se nejedná o bankovní ústav, ale o pojišťovnu. Další hlídka MP v  10:07  hodin dostavila též do místa. Zde bylo zjištěno, že k žádnému protiprávnímu jednání Continue Reading

  Číst více
 • Vinobraní 2016 očima strážníků Městské Policie Mělník

  Již celý týden před samotným svátkem vína je služba strážníků  takřka zcela přizpůsobena souvisejícím problémům. Při této přípravě dochází k velmi zevrubné kontrole městského mobiliáře, stavu vozovek a chodníků, asistence při najíždění atrakcí do města, atd.. Dále jsou již preventivně prováděna opatření, která se týkají možných dopravních komplikací, které v souvislosti s touto akcí nastávají. Městská policie je tak v Continue Reading

  Číst více
 • Nález končetin

  V  08:36  hodin na linku 156  oznámila žena, že do její prodejny přinesla žena nález a to dvě uříznuté nohy ze psa.  Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala se ženou, která nález objevila. Tato hlídce MP sdělila, že  uříznuté nohy, které se nacházely v travnatém prostoru za objektem panelového domu,  nalezl její pes. Hlídka MP provedla v  místě šetření, Continue Reading

  Číst více