Články

Pravidelné aktuality z dění MP

Úseky města

Město je rozděleno na 12 úseků

Tísňové linky

Linky tísňového volání

Rádce občanů

Rady občanům a důležité kontakty

Výsledná zpráva

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2016

Město Mělník

Oficiální stránky města

Vítejte na našich stránkách

odznak

Oficiální stránky městské policie Mělník

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se na dohledu při bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • V obci se podílí na prevenci kriminality
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
Číst více

Aktuální články

 • Odcizila pánskou vůni

  Ve 13:25  hodin oznámil na linku 156 pracovník prodejny v  ul. Chloumecká, že v  prostoru této prodejny byla za pokladním prostorem přistižena neznámá žena po krádeži zboží.   Hlídka MP se dostavila na místo určení, kde se zkontaktovala s ostrahou prodejny. Tento označil  podezřelou ženu z krádeže zboží. Hlídka přítomnou vyzvala k prokázání totožnosti a to dle § 12 odst. 2) písm. b), zák. 553/1991 Sb. Continue Reading

  Číst více
 • Bohužel se ho již nepodařilo zachránit

  Ve 12:45 hodin oznámila na služebnu MP zaměstnankyně MěÚ Mělník, že při pohovoru s klientkou jí tato sdělila, že v ulici Na Výsluní nebyl již dlouho viděn soused. Oznamovatelka dále uvedla, že si jmenovaný též nevyzvedl důchod.  Hlídka MP provedla šetření a to dotazem u  sousedů, kteří sdělili, že jmenovaného viděli naposled přibližně na přelomu týdne.  Na základě výše uvedeného hlídka MP pojala Continue Reading

  Číst více
 • Zachránila mu hlídka život?

  Na linku 156 oznámil muž z telefonní budky v ul. K Učilišti, že je mu 30 let, je u cukrovaru a má syndrom vyhoření. Nechce se mu dál žít, a v životě nic nedokázal. Již byl dvakrát hospitalizován v  psychiatrické léčebně a  propuštěn byl před dvěma měsíci. Nyní to zase na něj vše dolehlo. Ambulantní léčbu neabsolvoval, myslel, že již bude vše v  pořádku. Při  propouštění Continue Reading

  Číst více
 • Odcizili kosmetiku

  V 17:31  hodin požádal telefonicky zaměstnanec prodejny v ulici Chloumecká o výjezd hlídky MP z důvodu zadržení pachatele drobné krádeže. Hlídka  MP se na  místo určení  dostavila v 17: 35  hodin,  kde  se  zkontaktovala  s  ostrahou prodejny. Tento označil dva  muže podezřelé z krádeže zboží.  Hlídka přítomné vyzvala k prokázání totožnosti a to dle § 12 odst. 2) písm. b), zák. 553/1991 Sb. Jednalo se o Continue Reading

  Číst více
 • Po rvačce skončil v nemocnici

  V 01:03 hodin oznámil na linku 156 muž, že v živnostenské provozovně v centru města se perou čtyři osoby. Celá věc byla ihned oznámena hlídce MP. Celá věc byla cestou operační MP telefonicky předána dozorčí službě OO PČR Mělník. V 01:10 hodin se hlídka MP dostavila do místa, kde se již nacházely hlídky PČR a celou věc řešily. Hlídka MP  v  místě dohlížela na Continue Reading

  Číst více
 • Koně na silnici

  V 03:25 hodin nahlásil muž, že v ul. Mladoboleslavská volně pobíhají v silnici dva koně, během hovoru muž uvedl, že z této komunikace seběhli do ul. Krátká. Hlídka se dostavila do místní lokality, kde spatřila, že koně jsou v  ul. Mýtní u  bývalého mlýna. V  místě přítomen i  oznamovatel. Zvířata byla nahnána na pozemek mlýna. Operační MP  se zkontaktovala s majitelkou koní. Tato se dostavila Continue Reading

  Číst více
 • Ležel na zastávce

  V 04:06 hodin na služebnu MP oznámil pracovník TS Mělník, že mu řidič autobusu předal informaci, že na autobusové  zastávce v  ul. Plavební leží muž. Hlídka se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že se jedná o muže, bytem Vraňany. Provednou lustrací bylo zjištěno, že muž není osobou zájmovou pro PČR. Celá věc byla vyřešena dle kompetence MP.

  Číst více
 • Život pro něj ztratil smysl

  V 02:35  hodin na úřadovnu MP Mělník  oznámil neznámý muž, že se chce zabít. Na dotaz, kde se nachází tento sdělil, že je u kolejí. Operátorka se snažila získat od volajícího přesnou lokalitu, kde se nachází a dále jeho jméno. Z telefonu byl slyšet projíždějící vlak, operátorka vyhodnotila, že se v  tomto případě nemusí jednat o  demonstrativní jednání a celou věc okamžitě Continue Reading

  Číst více
 • Opilá žena na chodníku

  Ve 12:12 hodin nahlásila žena, že v ul. Řípská na chodníku upadla žena, které pomohla vstát. Žena odmítla pomoc, ale byl z ní cítit alkohol, nyní sedí na chodníku. Při příjezdu hlídky MP se u ženy nacházela pracovnice azylového domu, kterou tato odváděla do azylového domu. V  daném případě se jednalo o hlídce známou paní L.. Hlídka MP poučila službu konající recepční o  možných zdravotních komplikacích Continue Reading

  Číst více
 • Chlapec si poranil nohu

  Ve 13:17 hodin požádala hlídka MP operačního o přivoláni RZS do prostoru ul. Tyršova,  kde  upadl chlapec a poranil si nohu – nemůže chodit. Na místo byla přivolána RZS a současně byla celá věc oznámena babičce chlapce.

  Číst více