Články

Pravidelné aktuality z dění MP

Úseky města

Město je rozděleno na 12 úseků

Tísňové linky

Linky tísňového volání

Rádce občanů

Rady občanům a důležité kontakty

Výsledná zpráva

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2015

Město Mělník

Oficiální stránky města

Vítejte na našich stránkách

odznak

Oficiální stránky městské policie Mělník

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se na dohledu při bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • V obci se podílí na prevenci kriminality
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
Číst více

Aktuální články

 • Opilá žena na vozovce

  Ve 14:47 hodin na linku 156 oznámil muž, že v ul. Chloumecká seděla ve vozovce žena, která byla zřejmě pod vlivem alkoholu a byla značně zmatená. Tuto ženu posadil na lavičku autobusové zastávky. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o jim dobře známou paní S., která byla silně pod vlivem alkoholu a byla pomočená. Vzhledem k tomu, že jmenovaná s hlídkou komunikovala a Continue Reading

  Číst více
 • Měl zranění v obličeji

  Na linku 156 oznámil muž, že v ul. Českolipská je u živnostenské provozovny  napadán muž. Hlídka MP se za využití VRZ dostavila na místo určení, kde bylo zjištěno, že k žádnému napadání již nedochází a v provozovně je oslava bývalých pracovníků blízkého podniku. Vedle provozovny byl poté nalezen spící a v obličeji zakrvácený muž. Hlídka tohoto probudila a poskytla mu první  pomoc. V 17:15 hodin hlídka Continue Reading

  Číst více
 • Za prodej voňavek dostala pokutu

  Na služebnu MP telefonicky oznámila žena, že se po náměstí Míru pohybují rómky, které nabízejí voňavky. Operační MP tyto osoby  zaznamenala na kamerovém systému. Hlídka MP zastihla ženy na náměstí Karla IV.. Lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osoby zájmové. Hlídka MP v místě řešila věc uložením blokové pokuty.

  Číst více
 • Našla klíče od vozidla

  V 11:30 hodin se dostavila na služebnu MP žena, trvale bytem Mělník a operačnímu MP následně předala klíč od osobního motorového vozidla s přívěskem ve tvaru písmene D, nalezený dne 18.05.2016 v prostoru dětského hřiště na sídlišti Sportovní. O výše uvedené skutečnosti byla cestou operačního MP vyrozuměna majitelka klíče, která se v 11:57 hodin dostavila na služebnu MP a klíč si proti podpisu převzala. Ztrátu klíče nahlásila Continue Reading

  Číst více
 • Naštěstí si nic neudělal

  V 16:40 hodin požádal operačního MP operační OO PČR o součinnost ve věci vyhrožování sebevraždou v objektu ubytovny v ulici Pražská. Na místo byla vyslána hlídka MP. Jak bylo hlídkou MP následně zjištěno, sebevraždou vyhrožoval muž, který v místě zanechal dva dopisy na rozloučenou a poté se z ubytovny vzdálil. Muž měl na sobě tepláky šedé barvy a modrou šusťákovou bundu. Hlídka MP následně provedla fyzickou Continue Reading

  Číst více
 • Řidič dostal facku od revizora

  V 10:44 hodin oznámil operačnímu MP řidič ČSAD, že dostal facku a to od přítomného revizora. Jmenovaný čeká na hlídku MP na zastávce MHD  Podolí – Pivovar. Na místo byla vyslána hlídka MP, která po prokázání totožnosti v osobě revizora následně zjistila muže, bytem Opava. Jak bylo hlídkou MP v průběhu šetření celé věci zjištěno, z důvodu zjištění údajných nedostatků týkajících se výkonu zaměstnáni řidiče Continue Reading

  Číst více
 • Kráva na vozovce

  V 19:20 hodin telefonicky oznámil muž, že v ul. Jílová pobíhá ve vozovce kráva. Hlídka MP se dostavila do místa, kde zpozorovala muže držícího krávu mimo vozovku. V muži byl následně zjištěn pan Š., trvale bytem Mělník, který uvedl, že krávu odvede do místa ustájení. V průběhu tohoto se do místa dostavil bratr majitele zvířete. Za přítomnosti hlídky MP byla kráva odvedena  do místa ustájení. Celá Continue Reading

  Číst více
 • Dívka byla nalezena v Praze

  Ve 12:40 hodin nahlásil dozorčí OO PČR pohřešování dítěte z Mělníka. Popis pohřešované dívky včetně fotografie byl předán všem hlídkám MP a do pátrání byli zapojeni i strážníci, toho času ve volnu v civilu, kteří za využití svých vozidel prováděli též pátrání. Pátrání bylo prováděno v součinnosti s hlídkami PČR. Hlídky MP prováděly kontrolu sídlišť a jejich okolí, parku Na Podolí, autobusového nádraží, parku Na Continue Reading

  Číst více
 • Rvačka u kulturáku

  V 00:42 hodin na lince 156 žádal muž o vyslání hlídky MP ke kulturnímu domu a to   z důvodu rvačky rómů. Tato věc byla předána hlídce MP a zároveň byla provedena žádost o spolupráci na OO PČR. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že před kulturním domem stojí cca 40 osob. Jedna z nich oslovila hlídku a tuto nasměrovala k boční části budovy, kde Continue Reading

  Číst více
 • Hlučná oslava narozenin

  Ve 22:50 hodin oznámil operačnímu MP muž, že v okolí ul. Českolipská někdo údajně provozuje ohňostroj. Na místo byla vyslána hlídka MP, která následně zjistila, že k výše uvedenému jednání dochází v prostoru ul. Dlouhá, kde probíhá oslava narozenin. Hlídka MP seznámila oslavenkyni s předmětem stížnosti a tato přislíbila, že ohňostroj již pokračovat nebude. V průběhu projednávání celé věci, byla na místě poměrně vyhrocená situace a hlídka Continue Reading

  Číst více