Články

Pravidelné aktuality z dění MP

Úseky města

Město je rozděleno na 12 úseků

Tísňové linky

Linky tísňového volání

Rádce občanů

Rady občanům a důležité kontakty

Výsledná zpráva

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2015

Město Mělník

Oficiální stránky města

Vítejte na našich stránkách

odznak

Oficiální stránky městské policie Mělník

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se na dohledu při bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • V obci se podílí na prevenci kriminality
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
Číst více

Aktuální články

 • Již se ho nepodařilo zachránit

  V  04:39  hodin oznámil operačnímu MP výpravčí ČSD Mělník, že na jedné z  laviček umístěných na nástupišti vlakového nádraží se nachází spící muž, který údajně nelze vzbudit. Na základě uvedeného požádal o  vyslání hlídky MP do určeného místa. Jak bylo operačnímu MP jmenovaným dále sděleno, tento muž se zde nachází cca od 00:00 hodin. Vedle lavičky se nacházejí boty a nějaký Continue Reading

  Číst více
 • Otevřená garáž

  V 18:01  hodin prováděla hlídka MP kontrolní činnost v areálu garáží „Na smetišti“, při které bylo zjištěno, že jedna z garáží je otevřená a nikdo se toho času nenachází v  její blízkosti. Bližší kontrolou bylo hlídkou MP zjištěno, že je vysunutá západka. Z důvodu, že nebylo možno prokazatelně zjistit, zda došlo k násilnému vniknutí cizí osobou, nebo se vrata otevřela samovolně vlivem povětrnostních podmínek (větrem), Continue Reading

  Číst více
 • Nafťák na benzín nepojede

  V 17:27  hodin na linku 156  oznámil muž, že v  ul. Mladoboleslavská směrem do ul. Sportovní stojí vozidlo tov. zn. Volkswagen Golf, které brání průjezdu. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o  zájmové vozidlo ze strany PČR a dále byla zjištěna provozovatelka. Cestou operační Continue Reading

  Číst více
 • Beton na vozovku nepatří

  V 18:18 hodin oznámil operačnímu MP muž, že je v ulici Vehlovská navážen beton na stavbu,  přičemž řidič jednoho z vozidel tímto betonem znečistil komunikaci. Ve chvíli, kdy oznamovatel celé věci na tuto skutečnost řidiče upozornil, tento popřel, že by k znečištění komunikace došlo právě jeho vozidlem. Oznamovatel pořídil na místě fotodokumentaci celé věci a žádá o  vysláni hlídky MP. Hlídka se zkontaktovala s oznamovatelem, Continue Reading

  Číst více
 • Vadí mu límec

  V 10:08  hodin oznámila operačnímu MP žena, že již delší dobu mají problémy se psem svého souseda. Jak jmenovaná operačnímu MP dále sdělila, pes údajně neustále štěká a to jak ve dne, tak i v noci. Na místo byla vyslána hlídka MP, která se zde spojila s oznamovatelkou a ostatními sousedy. Tito sdělili, že pes má na krku límec proti vykousávání. Majitel psa není Continue Reading

  Číst více
 • Spadla na ní lampa

  V 05:29 hodin na služebnu MP oznámila operační HZS Kladno, že v ul. Pražská došlo k  dopravní nehodě, kdy vozidlo nabouralo do lampy veřejného osvětlení a lampa spadla na vozidlo. Požádala o zavolání na TS, aby se do místa dostavil servis na lampy veřejného osvětlení. Celá věc byla předána odpovědnému pracovníkovi TS, který po chvíli oznámil, že do místa vyšle elektrikáře. Hlídka Continue Reading

  Číst více
 • Podařilo se zabránit velkému neštěstí

  V 08:39 hodin na úřadovnu MP Mělník oznámila žena, že v  nemovitosti v centru města, v prvním podlaží (cca 6 metrů) je malé dítě, které hlasitě pláče. Oznamovatelka dále uvedla, že dítě hodilo z okna malé kotě. Celá věc byla okamžitě předána hlídce MP.    V 08:42 hodin se hlídka MP dostavila na místo určení. V  uvedené budově bylo spatřeno malé dítě, které se vyklánělo z  Continue Reading

  Číst více
 • Prasata na silnici

  Ve 12:30 hodin nahlásil na linku 156 muž, že v ul. Řepínská volně pobíhají dvě prasata a to přímo ve vozovce. Hlídka MP se dostavila na místo určení, kde byla spatřena uvedená prasata. Místním šetřením bylo zjištěno, že jde o prasata pana B., která utekla z ohrady. Za pomoci hlídky PČR a zaměstnance městského útulku byla prasata zahnána zpět do ohrady. Celá věc byla Continue Reading

  Číst více
 • Maminka byla v pořádku

  Ve 14:05 hodin na linku 156  oznámil pan V., že jeho maminka, která je již staršího věku,  bydlí v ul. Olřicha Wenzla a již třetí den se jí nemůže dovolat. Požádal o  prověření zda je maminka v pořádku. Hlídka MP se dostavila na místo, kde hovořila s  paní V., která byla v pořádku. Tato sdělila, že má problémy s mobilním telefonem. O celé věci Continue Reading

  Číst více
 • Vylitý olej

  V 11:25 hodin se na služebnu dostavil muž, který sdělil operační MP, že v ul. K Učilišti v travnatém prostoru se nachází vylitý olej a to z přítomného sudu. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se jedná o sud s obsahem 50 litrů. Hlídka MP vyrozuměla jednotku HZS, která se dostavila do místa, sud zlikvidovala a olejovou skvrnu zasypala sorbentem.

  Číst více