Články

Pravidelné aktuality z dění MP

Úseky města

Město je rozděleno na 12 úseků

Tísňové linky

Linky tísňového volání

Rádce občanů

Rady občanům a důležité kontakty

Výsledná zpráva

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2017

Město Mělník

Oficiální stránky města

Vítejte na našich stránkách

odznak

Oficiální stránky městské policie Mělník

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se na dohledu při bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • V obci se podílí na prevenci kriminality
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
Číst více

Aktuální články

 • Hledané vozidlo bylo nalezeno

  OO PČR požádalo hlídku MP o kontrolu okolí prodejny v ulici Bezručova, kde by se údajně mělo nacházet kradené vozidlo tv. zn. Renault Megane.  Hlídka MP provedla kontrolu garáží, parkoviště, zahrádkářské kolonie, hliněného parkoviště v  ul. Bezručova, ul. Vlasákova, ul. Nezvalova  – bez zjištěných poznatků.  Následně hlídka MP zjistila v  ul. Zádušní vozidlo dle popisu, které je odemčené, bez radia, plné bordelu, na Continue Reading

  Číst více
 • Bezdomovci na zastávce

  Ve 14:48 na linku 156  oznámil muž, že v  ul. Bezručova na autobusové zastávce sedí bezdomovci, kteří popíjejí víno a narušují veřejný pořádek.  Hlídka MP společně se psovodem PČR Neratovice v místě zjistila, že se jedná o jim dobře známé bezdomovce pana B. a pana Š., kteří byli z místa vykázáni. Celá věc byla vyřešena dle kompetence MP.

  Číst více
 • Vypouštěla splašky

  Na linku 156 oznámil muž, že z vedlejšího domu vypouštějí splašky na cestu.  Ve 12:45 hodin se do místa dostavila hlídka MP, která v místě vytěžila manželku oznamovatele, která sdělila, že se jedná o  opakované vypouštění splašků. Dále hlídka MP v místě vytěžila nájemkyni vedlejšího domu, která sdělila, že od majitele domu nemají ve smlouvě uvedeno, že je nutné vyvážet župnu.  Hlídka MP v místě pořídila fotodokumentaci. Celá Continue Reading

  Číst více
 • Nemohla vyjít schody

  V 18:17 hodin  na linku 156 oznámila žena,  že se nyní se nastěhovala do nového bytu a nyní uvízla pod schody a nemůže se dostat po schodech do bytu.  Hlídka MP  žádá do místa přivolat HZS, oznamovatelka se dostala dolů na zahradu a nyní se vracela zpět, do druhého patra vyjela výtahem, ale do následujícího patra nemůže vyjít schody. Hlídka MP v místě vytěžila paní oznamovatelku. Tato Continue Reading

  Číst více
 • Hádka na zahrádce

  Ve 22:53  hodin oznámila operačnímu MP obsluha restaurace  v  ul. Jezdecká, že v  prostoru zahrádky před výše uvedenou provozovnou dochází k  vzájemnému fyzickému napadání dvou mužů a dvou žen. Na místo byla vyslána hlídka MP, která následně zjistila, že v daném případě došlo k neshodám mezi několika osobami ukrajinské národnosti – k vzájemnému napadání již nedocházelo. Jeden z mužů hlídce MP sdělil, že ztratil peněženku s finanční Continue Reading

  Číst více
 • Dopravní nehoda se zraněním

  Ve 21:43  hodin oznámil operačnímu MP, že je účastníkem dopravní nehody, ke které došlo v  prostoru ul. Mladoboleslavská. Jak bylo operačnímu MP dále sděleno, manželce oznamovatele se špatně – těžce dýchá a to pravděpodobně z důvodu naražených žeber. Na místo byla vyslána hlídka MP a současně byla přivolána RZS, která manželku oznamovatele po základním ošetření převezla do Nemocnice Praha Vinohrady. Celá Continue Reading

  Číst více
 • Jezdili v nákupních košících

  Ve 22:49 hodin na linku 156 oznámil řidič vozidla TAXI, že v prostoru kruhového objezdu v ul. Bezručova, se nachází skupina mladíků, kteří zde „jezdí“ v nákupních košících. Hlídka MP se dostavila do místa, kde zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Tyto muže hlídka MP vyzvala, aby již ve svém jednání dále nepokračovali a aby vše uvedli do původního stavu, což tito učinili. Po provedení potřebných úkonů, Continue Reading

  Číst více
 • Rozbil vstupní dveře

  V 04:50 hodin na linku 156 oznámil muž z ul. Jezdecká, že v paneláku uvedeného č.p. je na schodišti ve 2. patře muž, který rozbil vchodové dveře. Hlídka MP na místě určení zjistila zcela rozbitou spodní skleněnou výplň plastových vchodových dveří do domu. Kontrolou objektu byl v 1. poschodí vytěžen muž bez pravé boty.  Jmenovaný s  hlídkou zmateně a nesouvisle komunikoval, avšak spolupracoval a k vykopnutí dveří se doznal. Obuv byla nalezena Continue Reading

  Číst více
 • Naboural do lampy

  V 11:16 hodin telefonicky oznámil muž, že v ul. Tyršova došlo k dopravní nehodě, kdy řidič osobního motorového vozidla naboural do lampy veřejného osvětlení a v současné době se nachází v místě. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že v ul. Tyršova, v  blízkosti památníku, došlo k  vyvrácení lampy veřejného osvětlení a to vozidlem tov. zn. Volkswagen Golf. V místě se rovněž nacházel řidič, v kterém byl Continue Reading

  Číst více
 • Chlapci pod vlivem alkoholu

  Ve 21:28 hodin na MKDS spatřil operátor MP dva chlapce, kteří byli zjevně pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a též bylo evidentní, že se jedná o osoby nezletilé či mladistvé. Chlapci šli do ul.5. května a pokračovali na náměstí Míru. Celou věc si převzala hlídka MP Mělník. Hlídka ve 21:32 hodin dle ustanovení § 12 odst. 2 ) písm.  a), zák. 553/1991 Sb.  požádala přítomné chlapce o prokázání totožnosti Continue Reading

  Číst více