Články

Pravidelné aktuality z dění MP

Úseky města

Město je rozděleno na 12 úseků

Tísňové linky

Linky tísňového volání

Rádce občanů

Rady občanům a důležité kontakty

Výsledná zpráva

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2017

Město Mělník

Oficiální stránky města

Vítejte na našich stránkách

odznak

Oficiální stránky městské policie Mělník

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se na dohledu při bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • V obci se podílí na prevenci kriminality
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
Číst více

Aktuální články

 • Měl strach o sousedku

  Ve 22:02  hodin oznámil operačnímu MP muž, že má obavy o život své sousedky. Jak jmenovaný dále uvedl, tato žena  je rozvedená a v  současné době bydlí společně se svým bývalým manželem. Oznamovatel celé věci  jmenovanou již 14  dní neviděl a na základě této skutečnosti se údajně obává o její život. Na místo byla vyslaná hlídka MP, která se zde zkontaktovala s  oznamovatelem Continue Reading

  Číst více
 • Nechtěl z nemocnice

  V 00:33 hodin  na linku 156  oznámila zaměstnankyně  NsP Mělník, Interna – příjem, že RZS přivezla pacienta, který po vyšetření odmítá opustit lůžko a slovně napadá zaměstnance.  Hlídka MP v muži vytěžila pana S., bytem Neratovice, který byl pod vlivem alkoholu. Na MP Neratovice bylo zjištěno, že se jedná o  muže bez domova.  Hlídka MP jmenovaného z místa vykázala. Tento následně odešel do ul. Continue Reading

  Číst více
 • Napadl ženu, sám to oznámil

  Ve 20:39 hodin telefonicky žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o příjezd hlídku MP do ul. K Učilišti, ke „startovacím“ bytům, kde se nachází muž, který uvedl, že fyzicky napadl ženu. Dále bylo dozorčí službou sděleno, že se již v místě nachází hlídky PČR. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s hlídkami PČR. Rovněž se zde nacházel útočník, který uvedl hlídkám, že trpí psychickou Continue Reading

  Číst více
 • Rušila jí hádka

  Ve 12:54 hodin oznámila žena, že rodina, co bydlí pod ní  se neustále hádá, nyní slyší hlasité čtyři hlasy. Dále uvedla, že usnula až ve čtyři hodiny ráno z  důvodu neustálého křiku od spodních sousedů. S  předsedou bytového družstva již o tomto problému hovořila a situace je stále stejná. Hlídka MP na místě hovořila s oznamovatelkou a dále bylo hovořeno se sousedkou, která byla upozorněna na předmět stížnosti. Tato Continue Reading

  Číst více
 • Partnerská hádka

  V 03:41 hodin telefonicky žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o výjezd hlídky MP do ul. Mladoboleslavská, kde je nahlášena dodávka, která přijela k uvedené živnostenské provozovně a muž, který se nachází ve vozidle a nadává přítomné  ženě. Dále bylo sděleno, že hlídka PČR jede rovněž do místa. Při příjezdu hlídky MP do místa, se zde již nacházela hlídka PČR, která celou věc  řešila. V muži, který se nacházel Continue Reading

  Číst více
 • Podezřelá osádka vozu

  Ve 13:40 hodin prováděla hlídka MP kontrolní činnost v prostoru zahrádkářské kolonie u  potoka Pšovka, která byla zaměřena na dodržování veřejného pořádku a možný výskyt závad. Při této kontrole hlídka MP zpozorovala parkující osobní motorové vozidlo, tov. zn. Peugeot ve kterém se nacházelo několik osob. Z  důvodu toho, že v  uvedené oblasti dochází ze strany závadových osob, k  neoprávněnému vnikání do uzavřených prostor (chaty, Continue Reading

  Číst více
 • Nebyla to ještěrka

  Ve 14:44 hodin  na linku 156 oznámil muž, že jim zřejmě na střechu dal soused mršinu. Tímto žádá o sundání. Operační MP předala věc na městský útulek. Následně z útulku oznámili, že se zřejmě jedná o suchou ještěrku (agamu), kterou na střechu zatáhla  kočka. Po sundání bylo zjištěno, že se nejedná o žádné zvíře, ale jedná se o nános špíny s mechem.

  Číst více
 • Předělal nástěnku

  V 19:46 hodin  na linku 156 požádal muž o hlídku MP k domluvě muži, který používá společnou nástěnku v panelovém domě. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o stížnost podnájemníka na neinformování o odstávce vody. Tuto písemnou stížnost vyvěsili na nástěnku v místě, kde je vyvěšené parte a toto bylo zčásti překryto. Vzhledem k  tomu, že se jedná o  veřejnou nástěnku, nedošlo k  protiprávnímu jednání, nýbrž o  znevážení Continue Reading

  Číst více
 • Nebyl to zloděj, byl to soused

  V  00:32  hodin oznámil operačnímu MP muž, že z okna svého domu v ul. Vodárenská slyší ze zahrady, která se nachází nad přilehlou prodejnou,  zvuk vrtačky. Jak dále jmenovaný operačnímu MP sdělil, v této lokalitě se nacházejí lékařské ordinace – oznamovatel se obává, zda se někdo nepokouší o násilné vniknutí do těchto prostor. Na místo byla vyslána hlídka MP a současně byl o součinnost požádán operační Continue Reading

  Číst více
 • Neví si rady s dcerou

  Ve 20:10  hodin oznámila operačnímu MP žena, že je matkou 13 leté dcery, která tuto údajně zcela ignoruje. V současné chvíli se dcera jmenované nachází u sousedky – odmítá jít domů, nenavštěvuje školu atd. Jak bylo jmenovanou operačnímu MP dále sděleno, celou věcí se již zabývá příslušný sociální odbor. Cestou operačního MP byla celá věc tel. konzultována s pracovnicí  sociálního odboru, která operačnímu MP Continue Reading

  Číst více