Články

Pravidelné aktuality z dění MP

Úseky města

Město je rozděleno na 12 úseků

Tísňové linky

Linky tísňového volání

Rádce občanů

Rady občanům a důležité kontakty

Výsledná zpráva

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2015

Město Mělník

Oficiální stránky města

Vítejte na našich stránkách

odznak

Oficiální stránky městské policie Mělník

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se na dohledu při bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • V obci se podílí na prevenci kriminality
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
Číst více

Aktuální články

 • Hledaný muž přišel na služebnu MP

  Ve 21:48 hodin požádal dozorčí OO PČR operačního MP o součinnost hlídky MP při  pátrání po panu G..  V  daném případě se jedná o psychicky labilní osobu holdující nadměrnému požívání alkoholických nápojů, která již prodělala léčení v prostoru psychiatrického zařízení. V 00:02 hodin se dostavil na služebnu MP pan G., kde požádal operačního MP o vydání svého „Potvrzení o občanském průkazu“ a dále karty pojištěnce. Zmíněné doklady byly Continue Reading

  Číst více
 • Upadla a udeřila se do hlavy

  V  19:55  hodin nahlásila na linku 156  žena, že v restauraci na autobusovém nádraží sedí žena, která nechce opustit provozovnu. Nyní již leží a pláče. Hlídka MP se dostavila na místo určení. V dané provozovně se nacházela hlídce dobře známá žena, která byla pod vlivem alkoholu či  jiné návykové látky, byla pokálená a pomočená. Tato byla hlídkou MP z provozovny vykázána.  Na Continue Reading

  Číst více
 • Nemohl vjet na svůj pozemek

  Ve 13:45 hodin na linku 156 oznámil muž, že v  ul. Okružní,  mu před vjezdem na pozemek parkuje osobní motorové vozidlo, které není označeno registrační značkou. Oznamovatel dále uvedl, že v  současné době potřebuje zajet svým vozidlem na pozemek. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s  oznamovatelem. Tento označil osobní motorové vozidlo tov. zn. Ford, červené barvy, které bylo Continue Reading

  Číst více
 • Kopal do dveří

  Ve 21:57 hodin na úřadovnu MP Mělník telefonicky oznámila žena, že u vchodových dveří je osoba nebo osoby a kopou do dveří. Celá věc byla předána hlídce MP. Ve 22:03 hodin se hlídka MP dostavila do místa určení. Zde byl spatřen neznámý muž, který stál u vchodových dveří výše uvedené nemovitosti. Tento byl dle ustanovení § 12 odst. 2) písm. b.), zák. 553/1991 Sb. vyzván k prokázání totožnosti. Continue Reading

  Číst více
 • Došlo k drobné potyčce

  V 02:37 na linku 156 oznámil muž, že se před jeho domem perou mladíci. Hlídka MP v  místě vytěžila dva mladíky a jejich přítelkyně, kteří sdělili, že měli neshody mezi sebou a došlo k  malé potyčce. Hlídka MP v  místě celou věc vyřešila dle zákonné kompetence.

  Číst více
 • Po rvačce skončili na služebně OO PČR

  Ve 20:30 hodin na linku 156  oznámila žena, že do objektu Azylového domu  nevpustila klienty z  důvodu toho, že vykazovali známky opilosti a asi se venku začali prát. Ve 20:35 hodin na linku 156 oznámila žena, že klienti, kteří se prali před výše uvedeným objektem se přesunuli do vedlejší hospody, odkud v současné době je slyšet křik a rány.      Ve 20:36 hodin telefonicky žádá Continue Reading

  Číst více
 • Štědrý večer strávila na záchytce

  Ve 22:40 hodin požádal dozorčí OO PČR operačního MP o vysláni hlídky MP do prostoru nám. Gen. Swierczewského. Jak bylo operačnímu MP dále sděleno, ve výše uvedeném prostoru byla nalezena na zemi ležící zraněná žena, ke které byla následně přivolána RZS. Zraněná žena je údajně agresivní – fyzicky napadá ošetřujícího lékaře a řidiče RZS. Na místo byla vyslána hlídka MP, která následně Continue Reading

  Číst více
 • Kolo a muž

  V 15:59 hodin na linku 156 oznámil muž, že v městské části Pšovka, leží muž. Hlídka MP se dostavila do ul. Blahoslavova, kde bylo zjištěno, že se zde nachází ležící muž, vedle kterého je položeno jízdní kolo. Tento byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu, což následně hlídce MP potvrdil. Uvedený muž na dotaz hlídky MP zda nepotřebuje lékařské ošetření uvedl, že nikoliv a z místa Continue Reading

  Číst více
 • Mladík byl pod vlivem alkoholu

  V  01:52  hodin na úřadovnu MP Mělník  oznámila žena stížnost na rušení nočního klidu v ul. Legionářů. V tuto dobu celý prostor monitorovala kamera, zde byl vidět chlapec, který se nacházel na komunikaci a zastavoval projíždějící auta před budovou. Do místa byla okamžitě vyslána  hlídka MP. Zde byl vytěžen mladík, bytem Česká lípa.  Tento jevil jasné známky intoxikace alkoholem nebo jiné návykové Continue Reading

  Číst více
 • Rozbíjel vše co mohl

  Ve 23:20 hodin spatřila operátorka MP muže, který se nacházel na autobusovém nádraží.  Tento měl poraněnou ruku, která mu krvácela, muž úmyslně krví znečistil vývěsku. Poté se přesunul k  odpadkovému koši  a ten velmi energicky odhodil, pokračoval ke kontejneru a tento převrátil. O celé věci byla okamžitě vyrozuměna hlídka MP a hlídka OO PČR Mělník. Hlídky se do místa dostavily Continue Reading

  Číst více