Články

Pravidelné aktuality z dění MP

Úseky města

Město je rozděleno na 12 úseků

Tísňové linky

Linky tísňového volání

Rádce občanů

Rady občanům a důležité kontakty

Výsledná zpráva

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2015

Město Mělník

Oficiální stránky města

Vítejte na našich stránkách

odznak

Oficiální stránky městské policie Mělník

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se na dohledu při bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • V obci se podílí na prevenci kriminality
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
Číst více

Aktuální články

 • Nehoda dodávky a motocyklu

  V 19:12 hodin při provádění kontrolní činnost v  ul. Strážnická, bylo hlídkou MP zjištěno, že zde došlo na pozemní komunikaci  k  dopravní nehodě a to motorového vozidla (dodávky) tov. zn. Ford Transit, stříbrné barvy a motocyklu tov. zn. Yamaha, černé barvy.  Hlídkou MP bylo následně zjištěno, že se v  místě nachází řidič dodávky  a rovněž řidič motocyklu, který seděl toho času u příjezdové cesty. Continue Reading

  Číst více
 • Nemohl djet z parkoviště

   V 19:52 hodin na linku 156 oznámil muž, bytem Praha, že zaparkoval vozidlo na parkovišti u  Mountfieldu a odešel s  manželkou do restaurace. Poté zjistil, že má vozidlo uzamčené v  objektu. Hlídka MP se dostavila na místo, kde bylo oznamovatelem a jeho manželkou sděleno, že je situace vážnější, jelikož mají doma děti (9 a12 let) a nějak se musí dostat domů. Místní znalostí Continue Reading

  Číst více
 • Byl na něj vydán příkaz k zatčení

  Ve 14:19 oznámila na linku 156 žena, že je napadána svým synem v místě bydliště. Hlídka MP Mělník za použití VRZ jela do místa určení, kam se dostavila ve 14:24 hodin. Před vchodem se s hlídkou zkontaktovala žena, která hlídce sdělila, že je oznamovatelkou. Ženu měl doma syn slovně napadat, vyhrožovat jí a rozbíjet věci a zařízení bytu. Ve 14:26  byla hlídka MP Mělník  vpuštěna Continue Reading

  Číst více
 • Nešlo ho vzbudit

  V 07:47 na linku 156  oznámila zaměstnankyně prodejny tabáku, že v  ul. Českolipská u  trafiky na autobusové zastávce spí muž, který nejde vzbudit. Hlídka MP v místě vytěžila pana K., bytem Hanušovice. Lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou. Hlídka MP jmenovaného z místa vykázala a celá věc byla řešena dle kompetence.

  Číst více
 • Pálil dřevo

  V  08:57  hodin oznámila operačnímu MP žena, že v prostoru ul. Nůšařská dochází k pálení komunálního odpadu. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že výše uvedené oznámení se zakládá na pravdě. Na místě docházelo k  pálení dříví, překližky atd. Jako majitel pozemku a původce výše uvedeného jednání byl hlídkou MP následně vytěžen muž z Mělníka. Jmenovaný byl hlídkou MP upozorněn na Continue Reading

  Číst více
 • Močil do kašny

  V 08:30 hodin spatřil operační MP prostřednictvím městského kamerového systému  v prostoru nám. Míru – vedle kašny, tři mladíky a jednu dívku, kteří zde konzumovali alkoholické nápoje.  Tyto osoby, byly zcela zjevně pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Jeden z těchto mladíků se po chvíli otočil směrem na kašnu a do této začal močit. Na místo byla vyslána hlídka MP, která po prokázání totožnosti Continue Reading

  Číst více
 • Nevěděl kde je

  Ve 21:20 hodin na linku 156  oznámil muž, že je na autobusovém nádraží u nástupiště, kde je muž, který ho požádal, aby zavolal na MP Mělník a oznámil, že byl napadený. Na dotaz, zda je potřeba vyslat RZS sdělil, že není. Hlídka MP se  dostavila ve 21:25 hodin na místo, kde bylo zjištěno, že se jednalo o muže z Nového Jičína. Jmenovaný Continue Reading

  Číst více
 • Krátký interval na přecházení vozovky

  V 07:48 hodin na linku 156 oznámila žena, že v ul. Nemocniční se nachází přechod pro chodce a časový interval na světelném semaforu pro chodce pro přejití vozovky trvá krátkou dobu. Hlídka MP  se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě. Celá věc byla předána dle své příslušnosti.  Ve 14:20 hodin telefonicky oznámil zaměstnanec TS Mělník, že časový interval je Continue Reading

  Číst více
 • Hrdinové a dvě promile alkoholu v dechu

  Na úřadovnu MP Mělník oznámil v 06:44 hodin muž, a po chvíli další muž, že v ul. Mladoboleslavská od rozestavěného můstku, směrem do města, jde trojice mladíků, která vyvrací dopravní značky, hází dlažební kostky a uráží projíždějící řidiče. Dále byl dán popis těchto osob. Na tyto mladíky byla též obdržena stížnost od dalšího muže, který sdělil, že mu tito mladíci hodili na jeho vozidlo Continue Reading

  Číst více
 • Svlékala se do spodního prádla

  Ve 22:57 hodin spatřil operační MP prostřednictvím městského kamerového systému v prostoru nádraží ČSAD Mělník mladíka s dívkou, která se následně svlékla do spodního prádla a začala se na veřejnosti převlékat. Z chování dvojice bylo patrné, že tito jsou pod vlivem alkoholických nápojů či jiné návykové látky. Na místo byla vyslána hlídka MP, která po prokázání totožnosti v těchto osobách následně zjistila muže bytem Cítov a ženu Continue Reading

  Číst více