Články

Pravidelné aktuality z dění MP

Úseky města

Město je rozděleno na 12 úseků

Tísňové linky

Linky tísňového volání

Rádce občanů

Rady občanům a důležité kontakty

Výsledná zpráva

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2016

Město Mělník

Oficiální stránky města

Vítejte na našich stránkách

odznak

Oficiální stránky městské policie Mělník

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se na dohledu při bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • V obci se podílí na prevenci kriminality
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
Číst více

Aktuální články

 • Kopala do parkujících vozidel

  Ve 23:01  hodin oznámil operačnímu MP muž, že v prostoru ul. Zádušní, se nachází pravděpodobně podnapilá dívka, která svým chováním ruší noční klid. Na místo byla vyslána hlídka MP, která v  této dívce následně zjistila slečnu  Z., bytem Neratovice.  Jmenovaná byla zcela zjevně pod vlivem alkoholu a zřejmě i  jiné návykové látky a při  svém odchodu prostorem ul. Zádušní a Okrouhlík  kopala Continue Reading

  Číst více
 • Poškodil kabel a odpojil lampu

  Ve 22:05  hodin telefonicky oznámil operačnímu MP muž, že na náměstí Palackého dělá ostrahu a spatřil neznámého muže, který poškodil osvětlovací techniku filmařů. Hlídka MP se dostavila na místo ve 22:07 hodin. Oznamovatel hlídce sdělil, že spatřil muže, který směřoval směrem k  lampě osvětlovací techniky filmařů, která dočasně nahrazuje veřejné osvětlení na náměstí. K této se sehnul a následně tato lampa zhasla. Neznámého muže spatřil, Continue Reading

  Číst více
 • Nemohla se zvednout

  V 18:12 hodin operační HZS žádá hlídku MP do ul. Hraniční k ženě, která spadla a váží 120  kg. V  místě se nachází sousedka.  V 18:19 hodin se hlídka MP dostavila do místa, paní zvedla hlídka MP na židli. Tato žena lékařské ošetření nepotřebuje a  RZS odmítá. Operační MP zpětně předala informaci na HZS.

  Číst více
 • Počmáral radnici

  V 01:01 hodin operační MP spatřila prostřednictvím kamery jak na nám. Míru se v podloubí při pravé straně vstupu do ul. Radniční pohybují dva muži, z nichž jeden, a to menší postavy s batohem na zádech provedl nápis fixou na fasádu radnice. Druhý muž na provádění nápisu přihlížel. Oba muži  poté odešli společně do ul. Radniční. Hlídka MP se v 01:03 hodin dostavila do ul. Tyršova, kde tyto dva muže Continue Reading

  Číst více
 • Odcizený mobilní telefon byl nalezen i se zlodějem

  V 17:00 hodin bylo hlídkou MP dle obdržených poznatků zjištěno, že muž, který by měl mít u sebe odcizený mobilní telefon, by se měl právě nacházet u  nákupního střediska v ul. Veslařská. Odcizení mobilního telefonu bylo v minulých dnech nahlášeno na OO PČR Mělník.  Hlídka MP se v  17: 05 hodin dostavila k nákupnímu středisku, kde byl vedle vchodových dveří vytěžen mladý muž. Hlídka tohoto požádala dle § 12 odst. Continue Reading

  Číst více
 • Černá skládka

  Ve 21:30 hodin noční hlídka MP zjistila v ulici U  Borku skládku, kde se mimo jiné nacházeli osobní písemnosti. Na základě těchto informací se následně denní hlídka MP pokoušela dle uvedeného bydliště na písemnostech dohledat odpovědnou osobu. Jmenovaná bydlí v  ulici Pod Vrchem.  Jmenovaná se v  odpoledních hodinách dostavila na služebnu a společně s hlídkou MP provedla kontrolu dokumentů přímo v místě skládky. Přislíbila, Continue Reading

  Číst více
 • Byla pod vlivem alkoholu

  Ve 20:41  hodin požádal operačního MP vedoucí nákupního střediska o  vyslání hlídky MP. Jak bylo operačnímu MP jmenovaným dále sděleno, v  prostoru výše uvedené prodejny se nachází jedna ze zaměstnankyň, u  níž je podezření, že je pod vlivem alkoholu. Po příjezdu hlídky MP na místo, byla tato zaměstnankyně požádána vedoucí směny o  provedení orientační dechové zkoušky. Po provedení této orientační dechové zkoušky byla Continue Reading

  Číst více
 • Byl agresivní na své okolí

  V 18:39 hodin požádal operační OO PČR operačního MP o vysláni hlídky MP do prostoru ul. Hleďsebská. Jak bylo operačnímu MP dále sděleno, v místě se nachází agresivní muž. A to z důvodu, že nebere předepsané medikamenty. V  době příjezdu hlídky MP na místo určení se již nacházela RZS. Tento muž je osoba imobilní – pohybuje se za pomocí invalidního vozíku, jak je již uvedeno nebere předepsané medikamenty Continue Reading

  Číst více
 • Spadl do potoka

  V  17:14  hodin oznámila žena, že z  pěšiny, která vede pod zimním stadionem v ul. Klášterní, spadl do potoka Pšovka muž s kolem. Na místo byla vyslána hlídka MP, která následně zjistila, že se opětovně jedná o  pana S.. Jmenovaný byl lehce zraněn na končetinách a v obličejové části – lehké oděrky a současně si stěžoval na bolest. Na základě těchto skutečností,  byla na místo Continue Reading

  Číst více
 • Ležel vedle kola

  V 16:32 hodin oznámil operačnímu MP muž, že v prostoru za nákupním střediskem, na pěšině vedoucí k ČSAD, leží na zemi muž, vedle kterého se nachází kolo. V době příjezdu hlídky MP na místo určení stál muž již na nohou, údajně jej probrali okolo jdoucí občané. Po prokázání totožnosti byl v  tomto muži  hlídkou MP následně zjištěn pan S., bytem Mělník. Výše jmenovaný byl zcela zjevně pod Continue Reading

  Číst více