Dopravně preventivní skupina

Jelikož dopravní situace je v našem městě velmi komplikovaná, je městská policie v této oblasti naprosto nepostradatelnou složkou, která přispívá k dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. V centru města je dopravní situace zcela pod dohledem strážníků MP. Je zcela zřejmé, že práce zaměřená na dopravu je veřejností velmi vnímána. Z tohoto důvodu již několik let fungovala „dopravní služba“ MP Mělník, která takřka každý den dohlížela a přispívala k nastolení dopravní kázně. V současné době je již zcela jasné, že dopravní služba je službou velmi náročnou. Touto službou se zabývala jedna vyčleněná zaměstnankyně MP Mělník. A dále tato služba byla doplňována strážníky z přímého výkonu služby. S nástupem měření radarem rapidně stoupla jak administrativní činnost, tak samotná činnost v terénu. V oblasti prevence kriminality byl problém takřka totožný. Prevence kriminality funguje na MP Mělník již cca 5 let, za tuto dobu bylo vykonáno mnoho akcí a to jak pro širokou veřejnost, tak pro cílené skupiny. Samozřejmostí je práce v mateřských školkách, základních a středních školách, občanských sdruženích, sportovních klubech, atd. Této práci se na MP Mělník věnoval jeden vyčleněný strážník. Jako výpomoc na některé akce dále využíval jak operátorky, tak strážníky. Poptávka po projektech prevence kriminality Městské policie Mělník byla v současnosti tak velká, že jí nebylo možné celkově uspokojit. Velmi dobrou vizitkou je skutečnost, že o projekty je zájem v mnoha okolních obcích. Podrobná informace o prevenci kriminality je součástí výsledné zprávy za uplynulý rok.

Hlavním přínosem zřízení Dopravně-preventivního oddělení byla skutečnost, že došlo k vyvážení represe a prevence a to zcela přirozenou, nenásilnou cestou. V problematice dopravy bylo ideálním stavem vyčlenění tří strážníků přímo na funkci dopravní služby. Tímto způsobem je zajištěna každodenní služba na poli dopravní problematiky a to jak v centru města, tak také v okrajových částech města a na sídlištích. Samozřejmě vždy v závislosti na požadavcích a na úkolech vedení města. Dále je plně zajištěna služba v návaznosti na radarové měření. Samozřejmostí je zpracovávání veškeré potřebné agendy, oznamování přestupků, podání vysvětlení, řešení blokovým řízením, řešení předvolánek, atd.. Co se týče prevence kriminality, tak také v tomto případě, došlo k velkému zkvalitnění a to jak tou skutečností, že došlo k navýšení počtu strážníků zabývající se přímo touto problematikou, tak také vytvořením profesionálního a odpovídajícího zázemí. Dalším hmatatelným přínosem je skutečnost, že každý strážník z uvedeného oddělení je schopen zastoupit strážníka druhého a není  tak žádným způsobem dotčen samotný výkon služby.