Úseky města

Městská policie má město rozdělené na 12 úseků

Katastr města je pro vnitřní potřeby MP rozdělen do dvanácti úseků. Každý z těchto úseků je přidělen konkrétnímu strážníkovi, který za něj nese osobní zodpovědnost. Strážník má služby plánované tak, aby nejméně v šesti případech v měsíci vykonával službu v denních i v nočních hodinách v jemu svěřeném úseku. Smyslem této koncepce obchůzkové činnosti je zajistit její pravidelné provádění ve všech částech města, přiblížit se obyvatelům v těchto částech a být jim nápomocni při řešení různých problémů, týkajících se hlavně veřejného pořádku. Strážníci získali a získávají lepší místní a osobní znalost, kdy tato je neustále využívána při spolupráci s Policií ČR při odhalování trestné činnosti.

Působením strážníků ve svých úsecích si strážníci získávají určitou důvěru občanů, kteří se na ně obracejí i s drobnými problémy, které je trápí. Jedná se jak o sousedské neshody , tak i o různé poznatky a připomínky, které jsou v kompetenci městského úřadu. Strážníci tyto poznatky a připomínky předávají příslušným odborům a zpětnou vazbou informují občany o konkrétních opatřeních městského úřadu. Výsledky své práce v úseku strážníci dokládají řediteli městské policie, kdy tato výslednost je jedním z faktorů platového hodnocení strážníků. Dlouhodobým působením strážníků v úsecích je jednoznačně patrné, že závažnější závady např. rozsáhlé černé skládky, rozsáhlejší ničení veřejné zeleně atd., mají klesající tendenci.

Výše popsaná koncepce činnosti neznamená, že by došlo k oslabení služby v centru města. Obchůzková činnost byla zde zachována a vzhledem k tomu, že v našem městě se nacházejí centrální úřady, banky a různé kulturní památky, je zde služba v krizových dnech zesílena. Jedná se o úřední dny – pondělí a středu, a dále o noční hodiny v pátek a v sobotu. V centru města MP sehrává dominantní úlohu na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Pro přehlednost uvádíme, do kterých úseků jednotlivé ulice patří a který strážník je má na starosti:

Úsek 1 centrum města
vstrm. JANSOVÁ
5.Května, Anny Bayerové, Česká, Erbenova, Husova, Jaroslava Seiferta, Jiráskova, K Mostu, Kněžny Emy, Legionářů, Na Aušperku, Na Podhradí, Na Vyhlídce, Nad Soutokem, nám. Karla IV, nám. Míru, Nová, Ostruhová, Palackého nám., Plavební, Radniční, Svatováclavská, Tyršova, U Tanku, Vinohrady Karla IV, Zámecká
Úsek 2 sídliště Střed a okolí
vprap. HRABÁNEK
28. Října, Dvořákova, Fibichova, Havlíčkova, kpt. Jaroše, Krombholcova, Nad Šafranicí, Nemocniční, Oldřicha Wenzla, Pražská, Příčná, Rohelova, U Cihelny, U Sadů, Ve Vinících,
Úsek 3 Polabí
vprap. UHER
17. Listopadu, Českobratrská, Fričova, Macharova, Na Hadíku, park Na Polabí, Pražská, Sadová, Zborovského nám.,
Úsek 4 Pivovar
strm. DOUDĚRA
autobusové nádraží, Bezručova, Kosmonautů, Nad Pivovarem, park Na Podolí, Pivovarská, Vodárenská, Žižkova,
Úsek 5 Podolí,okolí plav.bazénu
kpt. PATERA
Bezručova, Blahoslavova, Dykova, Františka Kriegela, Fügnerova, Heřmanova, Kláštěrní, Na Fialkách, Na Malém Spořilově, Na Podhoří, nám. B.Němcové, Nezvalova, Okhroulík, Pod vrchem, Ppor. Horáčka, Řípská, Smetanova, Školní, V Kopci, Vlasákova, Zádušní,
Úsek 6 Pšovka
kpt. PATERA
Alšova, Baráčnická, Boční, Celní, Čertovská, Českolipská, Hraniční, Klidná, Kolmá, Komenského, Mánesova, Na Oboře, Na Pískách, Na Průhoně, Nůšařská, Panešova, Sokolská, Truhlářská, Úzká, Zelená,
Úsek 7 Mlazice
strm. ŠTOLBA
Českolipská, Dlouhá, Družstevní, Jílová, Jívová, K Přívozu, K.Světlé, Komenského, Labská, Loděnická, Na Ráji, Na Staré cestě, Nad Drahou, Perunov, Pod Sirotčí, Přístavní, Říční, Rožkovo údolí, Slepá, Spojovací, Strážnická, Štorchova stezka, U Besedy, V Parku, V Úvoze, V Zátiší, Za školou,
Úsek 8 sídl. Sportovní
strm. KUČERA
Čechova, Dukelská, Hálkova, Jezdecká, Matěje Kopeckého, nám. Gen. Swierczewského, Nerudova, Pražská, Revoluční, Sokolovská, Sportovní, Studentská, Veslařská, Wolkerova,
Úsek 9 Slovany, Rousovice, Malý Borek
vprap. NOVÁK
Bořivoje, Bulharská, Cukrovarská, Dolní, Italská, Jugoslávská, K Učilišti, Krátká, Křivá, Ludmily, Lužická, Mladoboleslavská, Mlýnská, Mýtní, Na Stráni, Okružní, Polní, Polská, Pražská, Řepínská, Révová, Rumunská, Ruská, Růžová, Slovany, Stará, Turbovická, U Borku, U Vlečky, V Zahrádkách, Valdštýnská, Ve Žlábkách, Vinohradská,
Úsek 10 Blata, Neuberk
prap. MÜLLER
Akátová, Blatecká, Chloumecká, Dobrovského, Dřevařská, Hleďsebská, Jasanová, Javorová, Jiřího z Poděbrad, Josefská, Kamenická, Klamovka, Kokořínská, Konečná, Lhotecká, Máchova, Mšenská, Nádražní, Nebeského, Osadní, Poštovní, Požární, Rožní, Skladištní, Světická, Šafaříkova, Topolová, U Potoka, Vozová, Žitná,
Úsek 11 Chloumek
strm. STAŠ
Bezová, Borová,Břízová, Chloumecká, Kokořínská, Kopretinová, Lesní, Liliová, Lísková, Lomená, Malinová, Myslivecká, Na Kopaninách, Na Pěšince, Na Průseku, Nad Jatkami, Nad Neuberkem, Nad Vodojemem, Ořechová, Otakara Johna, Pod Chloumečkem, Slívová, Svahová, Šeříkova, Trojická, U Hájovny, U Polí, U Studny, Vřesová, Zemědělská,
Úsek 12 Vehlovice
vstrm. POSPÍŠIL
Hroznová, Mezní, Na Čihadlech, Na Výsluní, Nad Kamennými závorami, Nad Tůní, Ovocná, Rozhled, Rumburská, Střemská, Strmá, U Kapličky, U Kovárny, U Lesa, U Skály, V Kroupovci, V Lipovci, V Rokli, Vehlovská, Větrová,