Rádce občanů

Linky tísňového volání:

#Subjekt
158 Policie ČR
974876101-111 Okresní ředitelství PČR
974876700 Obvodní oddělení PČR Mělník
974877471 Cizinecká policie
150 Hasičský záchranný sbor
155 Záchranná služba
315639111 Nemocnice s poliklinikou
112 Evropské telefonní číslo tísňového volání

Ostatní důležité kontakty

#Subjekt
odkaz Mětský úřad Mělník
257317110 Bílý kruh bezpečí
Nabízí odbornou pomoc obětem a svědkům trestných činů
251511313 Dona
Poskytuje odbornou pomoc obětem domácího násilí
800200007 Linka seniorů Elpida
Linka důvěry pro seniory a osoby o seniory pečující
800116111 Linka bezpečí
Poskytuje pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci
315623040 Český červený kříž
315639911 Úřad práce
315670722 Katastrální úřad
315639799 Finanční úřad
800156134 ČEZ
00555585 Veolia
840121121 VKM Mělník
1239 RWE - poruchy
602234218 Odtahová služba
602344108 Sběr uhynulých zvířat a odchyt včel
602336001, 602336014 Stanice pro opuštěná zvířata- Brandýsek - pro Mělník
315622441 Hygienická stanice
605752938 Zámečník p.Ketner
315628353, 602144145 Městský útulek
315626439 Azylový dům