Kamerový systém

Městský kamerový dohlížecí systém – neodmyslitelný pomocník

K základním principům technické prevence patří především odstranění a ztížení dostupnosti cíle kriminálního činu a odchýlení pachatele v jeho úmyslu trestný čin spáchat. Městský kamerový dohlížecí systém patří k základním pilířům technických bezpečnostních prostředků prevence kriminality. Jednotlivé kamery v našem městě jsou instalovány především v místech, kde je nejčastější a největší pohyb obyvatel. Jejich cílem není sledovat systémem Big Brother, ale významně pomáhat udržovat pořádek v určité lokalitě. Celý systém je v nepřetržitém provozu pod dohledem operátorek městské policie, kdy výrazně přispívá k bezpečí na mnoha veřejných prostranstvích. Statistiky jednoznačně ukazují, že v místech, kde byly kamery instalovány, byl zaznamenán rapidní pokles krádeží a vykrádání motorových vozidel, vandalismus, kapesní krádeže, nebo například řádění opilců a další narušování veřejného pořádku.

Městský kamerový dohlížecí systém není všelékem. Způsobů, jak zabránit páchání přestupků a trestných činů, je více. Je to například funkční pouliční osvětlení, hlídaná parkoviště, změny obchůzkových tras policejních hlídek atd., je ale obrovskou výhodou, že operátorka se může už v určitém předstihu zaměřit na osoby, které si v tu danou chvíli vyhodnotí jako osoby závadové, napomáhají tomu určité faktory ( způsob chování, doba pohybu, vzhled - zakrytý obličej různé pokrývky hlavy atd.), tyto následně monitoruje, vstupuje do spojení s hlídkou, která je poblíž místa připravena zasáhnout a nebo svojí přítomností odvrátí úmysl provést a nebo pokračovat v trestné činnosti.

V současné době městský kamerový dohlížecí systém čítá celkem deset kamer, monitorovací pracoviště s nepřetržitou službou, které je nyní připraveno na připojení až 24 kamer a vyhodnocovací pracoviště, které je využíváno k vyhodnocení konkrétních pořízených záznamů, sloužících pro další řízení u přestupků, správních deliktů a trestných činů. V dohledné době bude systém rozšířen o další kameru, která bude umístěna v ul. Tyršova.

cctv-banner

Ulice a lokality pod dohledem kamer:

Kamera #1 budova městského úřadu č.p. 51
Nám. Míru, ul. Legionářů, Husova
Kamera #2 Nám.Míru čp.12, budova Obchodního centra „U Fajtů“
Nám. Míru, ul. Svatováclavská
Kamera #3 budova objektu SZŠ, Tyršova
Nám. Karla IV., ul. Tyršova, Seifertova, 5. května, pohledová na místní části Neuberk a Chloumek
Kamera #4 budova objektu České spořitelny, Fibichova
ul. Fibichova, Jiráskova, část ulic Krombholcova, Pražská
Kamera #5 panelový dům č.p. 3206, Sportovní
Ul. Veslařská, Sportovní, část parkoviště OD Plus
Kamera #6 panelový dům č.p. 3279, Studentská
Ul. Jezdecká, Studentská, Bezručova, Mladoboleslavská, Kokořínská, pohledová na místní části Neuberk, Blata, Chloumek
Kamera #7 kruhový objezd Pšovka, sloup veřejného osvětlení
Kruhový objezd, část ul. Českolipská, Bezručova, Rumburská
Kamera #8 panelový dům č.p. 3014, Kosmonautů
Ul. Kosmonautů, Vodárenská, Pod Vrchem, kruhový objezd Bezručova
Kamera #9 autobusové nádraží Bezručova sloup veřejného osvětlení
Autobusové nádraží a přilehlé okolí
Kamera #10 budova objektu Zámek Mělník, Svatováclavská
Tato kamera je jako pohledová na záplavovou oblast a dále snímá část ul. Svatováclavská, Česká, Vinohrady Karla IV., Na Vyhlídce, prostor tzv. vyhlídky
Kamera #11 mobilní kamera
využívána na základě nápadu trestné činnosti, na žádost občanů či na uvážení MP Mělník.