Recent Posts by master

Nechtěl z nemocnice

V 00:33 hodin  na linku 156  oznámila zaměstnankyně  NsP Mělník, Interna – příjem, že RZS přivezla pacienta, který po vyšetření odmítá opustit lůžko a slovně napadá zaměstnance.  Hlídka MP v muži vytěžila pana S., bytem Neratovice, který byl pod vlivem alkoholu. Na MP Neratovice bylo zjištěno, že se jedná o  muže bez domova.  Hlídka MP jmenovaného z místa vykázala.…
Číst více

Napadl ženu, sám to oznámil

Ve 20:39 hodin telefonicky žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o příjezd hlídku MP do ul. K Učilišti, ke „startovacím“ bytům, kde se nachází muž, který uvedl, že fyzicky napadl ženu. Dále bylo dozorčí službou sděleno, že se již v místě nachází hlídky PČR. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s hlídkami PČR. Rovněž se zde nacházel útočník, který…
Číst více

Rušila jí hádka

Ve 12:54 hodin oznámila žena, že rodina, co bydlí pod ní  se neustále hádá, nyní slyší hlasité čtyři hlasy. Dále uvedla, že usnula až ve čtyři hodiny ráno z  důvodu neustálého křiku od spodních sousedů. S  předsedou bytového družstva již o tomto problému hovořila a situace je stále stejná. Hlídka MP na místě hovořila s oznamovatelkou a dále bylo hovořeno se sousedkou, která byla…
Číst více

Partnerská hádka

V 03:41 hodin telefonicky žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o výjezd hlídky MP do ul. Mladoboleslavská, kde je nahlášena dodávka, která přijela k uvedené živnostenské provozovně a muž, který se nachází ve vozidle a nadává přítomné  ženě. Dále bylo sděleno, že hlídka PČR jede rovněž do místa. Při příjezdu hlídky MP do místa, se zde již nacházela hlídka PČR, která celou věc …
Číst více

Podezřelá osádka vozu

Ve 13:40 hodin prováděla hlídka MP kontrolní činnost v prostoru zahrádkářské kolonie u  potoka Pšovka, která byla zaměřena na dodržování veřejného pořádku a možný výskyt závad. Při této kontrole hlídka MP zpozorovala parkující osobní motorové vozidlo, tov. zn. Peugeot ve kterém se nacházelo několik osob. Z  důvodu toho, že v  uvedené oblasti dochází ze strany závadových osob, k  neoprávněnému…
Číst více

Nebyla to ještěrka

Ve 14:44 hodin  na linku 156 oznámil muž, že jim zřejmě na střechu dal soused mršinu. Tímto žádá o sundání. Operační MP předala věc na městský útulek. Následně z útulku oznámili, že se zřejmě jedná o suchou ještěrku (agamu), kterou na střechu zatáhla  kočka. Po sundání bylo zjištěno, že se nejedná o žádné zvíře, ale jedná se o nános špíny s mechem.
Číst více

Předělal nástěnku

V 19:46 hodin  na linku 156 požádal muž o hlídku MP k domluvě muži, který používá společnou nástěnku v panelovém domě. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o stížnost podnájemníka na neinformování o odstávce vody. Tuto písemnou stížnost vyvěsili na nástěnku v místě, kde je vyvěšené parte a toto bylo zčásti překryto. Vzhledem k  tomu, že se jedná o  veřejnou nástěnku, nedošlo k …
Číst více

Nebyl to zloděj, byl to soused

V  00:32  hodin oznámil operačnímu MP muž, že z okna svého domu v ul. Vodárenská slyší ze zahrady, která se nachází nad přilehlou prodejnou,  zvuk vrtačky. Jak dále jmenovaný operačnímu MP sdělil, v této lokalitě se nacházejí lékařské ordinace – oznamovatel se obává, zda se někdo nepokouší o násilné vniknutí do těchto prostor. Na místo byla vyslána hlídka MP a…
Číst více

Neví si rady s dcerou

Ve 20:10  hodin oznámila operačnímu MP žena, že je matkou 13 leté dcery, která tuto údajně zcela ignoruje. V současné chvíli se dcera jmenované nachází u sousedky – odmítá jít domů, nenavštěvuje školu atd. Jak bylo jmenovanou operačnímu MP dále sděleno, celou věcí se již zabývá příslušný sociální odbor. Cestou operačního MP byla celá věc tel. konzultována s pracovnicí …
Číst více

Byla zmatená

V 09:40  hodin oznámila operačnímu MP zaměstnankyně pekárny  v  ul. Fibichova, že v  prostoru prodejny se nachází zmatená žena trpící pravděpodobně  alzheimerovou chorobou. Oznamovatelka se obává, aby tuto ženu venku neporazilo auto. Na místo byla vyslána hlídka MP, které se v průběhu šetření celé věci podařilo zjistit, že se v  daném případě jedná o ženu z Mělníka. Z důvodu bezpečnosti výše…
Číst více

Recent Comments by master

No comments by master yet.