Pohřešovala syna

Ve 21:57 hodin dozorčí OO PČR na MP oznámil, že přijali oznámení od ženy, že její syn chce spáchat sebevraždu. Výše jmenovaný se má pohybovat na Mělníku a má u sebe psa. Muž je údajně drogově závislý a byl naposledy viděn v ul. Studentská. Celá věc byla předána hlídce MP, která prováděla v součinnosti s hlídkami PČR po tomto muži pátrání. Hlídka MP prováděla zejména kontrolu parků heren, barů a restauračních zařízení. Zjištěné poznatky z průběhu pátrání byly předávány dozorčímu OO PČR. V 00:17 hodin oznámil dozorčí OO PČR, že pátrání bylo ukončeno, protože hledaný muž je v pořádku a vrátil se zpět domů k matce.