Chtěl mít voňavý záchod

Ve 21:24  hodin na služebnu MP telefonicky  oznámil pracovník prodejny v  ul. Klášterní, že v  prodejně přistihl pachatele bezprostředně po krádeži zboží. Hlídka MP  se ve 21:30 hodin dostavila na  místo určení,  kde pracovníci ostrahy  označili muže,  který  v  prodejně odcizil zboží v  celkové  hodnotě 169,90 ,-Kč..  Toto zboží  (vůně na toaletu)  vložil, v prostoru prodejny, do kapsy a  poté  prošel pokladnou,  aniž by toto zaplatil. Hlídka MP vyzvala označeného  muže dle §12  odst.  2  písm.  b),  zák.  č.  553/1991  Sb.  o  prokázání totožnosti.  V osobě byl zjištěn občan Ukrajiny, který je držitelem trvalého pobytu. Lustrací  osoby  bylo  zjištěno,  že  jmenovaný  není  osobou hledanou,  ani zájmovou  ze strany  PČR.  Výše jmenovanému bylo  hlídkou MP sděleno, že  svým jednáním je podezřelý z přestupku dle §8 odst. 1 písm. a), zák. č. 251/2017  Sb.. Jmenovaný se doznal ke skutku krádeže. Z  uvedeného důvodu mu byla ve zkráceném příkazním řízení udělena pokuta.   Zboží bylo vráceno zpět na prodejnu