Vypouštěla splašky

Na linku 156 oznámil muž, že z vedlejšího domu vypouštějí splašky na cestu.  Ve 12:45 hodin se do místa dostavila hlídka MP, která v místě vytěžila manželku oznamovatele, která sdělila, že se jedná o  opakované vypouštění splašků. Dále hlídka MP v místě vytěžila nájemkyni vedlejšího domu, která sdělila, že od majitele domu nemají ve smlouvě uvedeno, že je nutné vyvážet župnu.  Hlídka MP v místě pořídila fotodokumentaci. Celá věc bude postoupena na odbor životního prostředí k dalšímu řešení.