V chatce pustil plyn

V 09:32 hodin  požádala slečna  o pomoc při řešení situace, kdy její otec je uzamčený v rybářské chatce (klíče zevnitř) a nemůže se zvednout na nohy, ale komunikuje. Na místo byla vyslána hlídka MP, která se zkontaktovala s  oznamovatelkou a na základě zjištění skutečného stavu věci následně požádala o přivolání HZS a RZS.  Muž komunikoval, avšak nebyl schopen vyndat klíče ze zámku. V 10:00 hodin byla HZS na místě. Po otevření objektu byl z místnosti cítit plyn a na přítomném muži bylo zjevné mírné přiotrávení. Ze strany MP byla provedena urgence na RZS, která se dostavila v  10:20  hodin a vzápětí se dostavila  hlídka OO PČR. Vzhledem k  tomu, že došlo k  násilnému vniknutí do objektu ze strany HZS, operační MP o  věci informoval odpovědnu osobu, která přislíbila okamžité zajištění chatky.