Nepoznal souseda

V 01:32 hodin na linku 156  oznámil muž z  ul. Studentská, že se mu někdo chce dostat do bytu do bytu a on neví, co má dělat. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o  souseda. V místě bylo  hovořeno s oznamovatelem a jak bylo zjištěno jednalo se o omyl, soused byl silně podnapilý a oznamovatel ho nepoznal.