Kradl v prodejně

V  18:37  hodin telefonicky oznámila na linku 156  zaměstnankyně nákupního střediska v ul. Klášterní, že v  prostoru této prodejny byl za pokladnami přistižen neznámý muž bezprostředně po krádeži zboží.   Hlídka MP Mělník se v 18:40 hodin dostavila do místa, kde pracovnice ostrahy a zároveň svědkyně události označily jim neznámého muže, který v prodejně odcizil zboží (1× sluchátka a 1× pouzdro na telefon) v hodnotě 478,– Kč.. Zboží si strčil do kapsy v prostoru prodejny, a poté prošel prostorem pokladen, aniž by zboží zaplatil. Celá věc byla zaznamenána  prostřednictvím interního kamerového systému nákupního střediska.   Hlídka MP Mělník  muže požádala dle §12, odst. 2, písm. b), zák. č.  553/1991  Sb. o  prokázání totožnosti. Po prokázání totožnosti byl zjištěn muž bytem Jeviněves. Tento se ke krádeži zboží doznal.   Lustrací osoby na OO PČR bylo zjištěno, že jmenovaný není osobou hledanou, nebo zájmovou ze strany PČR.   Jmenovaný byl poučen, že se svým jednáním dopustil přestupku dle §8, odst. 1, písm. a) zák. č. 251 /2016 Sb.. Následně mu byla za tento přestupek uložena pokuta příkazem na místě. Odcizené zboží bylo vráceno zpět nákupnímu středisku.