Hádka na zahrádce

Ve 22:53  hodin oznámila operačnímu MP obsluha restaurace  v  ul. Jezdecká, že v  prostoru zahrádky před výše uvedenou provozovnou dochází k  vzájemnému fyzickému napadání dvou mužů a dvou žen. Na místo byla vyslána hlídka MP, která následně zjistila, že v daném případě došlo k neshodám mezi několika osobami ukrajinské národnosti – k vzájemnému napadání již nedocházelo. Jeden z mužů hlídce MP sdělil, že ztratil peněženku s finanční hotovostí. Po projednáni celé věci se výše jmenovaní za přítomnosti hlídky MP rozešli. V  02:05  hodin hlídka MP nalezla ztracenou peněženku u restaurace. O nálezu byl v ranních hodinách telefonicky informován majitel peněženky.