Bezdomovci na zastávce

Ve 14:48 na linku 156  oznámil muž, že v  ul. Bezručova na autobusové zastávce sedí bezdomovci, kteří popíjejí víno a narušují veřejný pořádek.  Hlídka MP společně se psovodem PČR Neratovice v místě zjistila, že se jedná o jim dobře známé bezdomovce pana B. a pana Š., kteří byli z místa vykázáni. Celá věc byla vyřešena dle kompetence MP.