Potřeboval lepidlo

V  18:46  hodin na úřadovnu MP Mělník  telefonicky oznámila žena,  že v prodejně  v ul. Bezručova došlo ke krádeži zboží. Celá věc byla předána hlídce MP Mělník. V 18:53 hodin se hlídka MP dostavila na místo určení, kde jí byl označen jako pachatel krádeže neznámý muž. Tento se dle pracovníka ostrahy měl dopustit krádeže zboží v hodnotě 60,- Kč ( vteřinové lepidlo), tak že zboží vložil pod bundu a poté prošel přes pokladní prostor aniž by zboží uhradil. Zde byl osloven pracovníkem ostrahy. Hlídka MP dle ustanovení § 12  odst. 1  písm. a), zák. 553/1991  Sb. muže vyzvala hlídka k prokázání totožnosti. V tomto byl zjištěn muž, bytem Lužec nad Vltavou. Výše jmenovaný se k činu doznal a poté mu hlídka sdělila , že je podezřelý z přestupku dle ustanovení § 8 odst. 1) písm. a), zák. 251 /2017 Sb.  Následně byla provedena lustrace na PČR a v registru přestupků – s negativním výsledkem. Hlídka jmenovaného poučila a poté mu byla uložena v  příkazním řízení pokuta.