Pomoc nechce přijmout

V  17:18  hodin prováděla hlídka MP kontrolní činnost v  okolí autobusového nádraží, kde zpozorovala, jí dobře známého muže bez přístřeší. Z důvodu toho, že v současných dnech, se venkovní teploty pohybují pod bodem mrazu a hrozí možnost podchlazení až umrznutí, bylo tomuto hlídkou MP opakovaně nabídnuto ubytování na nocležně v Azylovém domě, ul. Na Fialkách. Uvedený muž na toto reagoval negativně s tím,  že o zajištění noclehu nestojí a uvedl, že bude spát někde venku. Na základě těchto informací byl uvedený muž, ze strany hlídky MP, poučen jaké možné nebezpečí mu hrozí. Tento byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu. Po provedení potřebných úkonů, ze strany hlídky MP, tato místo opustila. O  celé věci byla rovněž telefonicky informována pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví – Úsek terénní sociální práce.