Nechtěl platit a ještě byl hrubý na obsluhu

V 19:59 hodin požádala operačního MP obsluha o  vyslání hlídky MP do prostoru živnostenské provozovny v ul. Legionářů, kde mají problémy s hostem. Na místo byla vyslána hlídka MP, která v  tomto následně zjistila muže bytem Řepín. Jak bylo hlídkou MP zjištěno, jmenovaný odmítl zaplatit svou útratu a dále se velice vulgárně vyjadřoval na adresu obsluhy. Jelikož obsluha provozovny  posléze upustila od zaplacení útraty, byl muž hlídkou MP z prostoru uvedené provozovny vykázán. Celá věc byla dořešena dle kompetence MP.