Naboural do lampy

V 11:16 hodin telefonicky oznámil muž, že v ul. Tyršova došlo k dopravní nehodě, kdy řidič osobního motorového vozidla naboural do lampy veřejného osvětlení a v současné době se nachází v místě. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že v ul. Tyršova, v  blízkosti památníku, došlo k  vyvrácení lampy veřejného osvětlení a to vozidlem tov. zn. Volkswagen Golf. V místě se rovněž nacházel řidič, v kterém byl zjištěn pan B., bytem Holandsko. V místě rovněž nacházela přítelkyně řidiče a to slečna B., bytem Neratovice.  %Řidič vozidla sdělil, že  vyjížděl v  uvedeném vozidle z  ul. Nová do ul. Tyršova, kde následně ztratil vědomí a dále si již nic nepamatuje. Na základě tohoto sdělení, byla cestou operační MP telefonicky přivolána do místa osádka RZS a hlídka DI PČR. V 11:33 hodin se do místa dostavila osádka RZS, která si muže převzala k provedení potřebných úkonů a následně tohoto převezla na příslušné oddělení při NsP Mělník. V 11:39 hodin se do místa dostavila hlídka DI PČR, která si celou věc převzala k šetření. V 11:57 hodin hlídka MP po provedení potřebných úkonů místo opustila. Jelikož vyvrácená lampa veřejného osvětlení zasahovala do většiny prostoru chodníku, byl o tomto telefonicky informován odpovědný pracovník TS Mělník se žádostí o odstranění lampy z místa.