Měla chuť na sladké

V 17:15 hodin bylo na linku 156 oznámeno zaměstnancem prodejny v  ul. Vodárenská, že v této prodejně došlo k odcizení zboží neznámým pachatelem. Celá věc byla předána hlídce MP, která se do místa dostavila ve 17:21  hodin a zkontaktovala se s  ostrahou. Tato označila podezřelou ženu, která se měla dopustit odcizení zboží, čokoládové bonbony v hodnotě 330,- Kč . Zaměstnanec SBA sdělil, že na interním kamerovém systému spatřil jak žena zboží bere na prodejně z regálu a poté toto ukrývá do kapsy a následně prochází prostorem pokladen bez zaplacení. Dle ustanovení § 12 odst. 2 ) písm. b), zák. 553/1993 Sb. byla žena vyzvána k prokázání totožnosti.  Následně bylo zjištěno, že se jedná o slečnu T., bytem Mělník. Tato se k činu doznala a  uvedla, že zboží vzala s úmyslem jej nezaplatit. Hlídka MP provedla lustrací na OO PČR, zda se nejedná  o zájmovou osobu – negativní výsledek. Dále byla provedena lustrace v  registru přestupků – negativní výsledek. Výše jmenovaná se na základě uvedených skutečností dopustila přestupku dle §8 odst.1) písm. a), zák. č. 251/2016 Sb. o přestupcích , za který jí byla uložena pokuta.  Po provedení všech úkonů výše uvedená slečna místo v doprovodu hlídky MP opustila. Odcizené zboží bylo  vráceno  zpět na prodejnu.