Chlapci pod vlivem alkoholu

Ve 21:28 hodin na MKDS spatřil operátor MP dva chlapce, kteří byli zjevně pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a též bylo evidentní, že se jedná o osoby nezletilé či mladistvé. Chlapci šli do ul.5. května a pokračovali na náměstí Míru. Celou věc si převzala hlídka MP Mělník. Hlídka ve 21:32 hodin dle ustanovení § 12 odst. 2 ) písm.  a), zák. 553/1991 Sb.  požádala přítomné chlapce o prokázání totožnosti a též k provedení orientační dechové zkoušky. První mladistvá osoba nadýchala – 0,66  ‰ alkoholu v dechu a druhá  nezletilá osoba nadýchala  – 0,85   ‰ alkoholu v dechu. Výše jmenovaní dobrovolně následovali hlídku MP na úřadovnu. Zde následovalo vyrozumění zákonných zástupců. Celá věc byla telefonicky hlídkou MP konzultována s pracovnicí OSPOD. Ve 22:00 hodin se na úřadovnu MP dostavila matka jednoho z uvedených a vzápětí také matka druhého chlapce.  Matky si převzaly své děti a byly informovány o dalším postupu tj. o oznámení celé věci OSPOD Mělník. Chlapci sdělili, že alkohol jim poskytla jejich sestřenice, ale odmítli uvést její jméno. Celá věc bude postoupena příslušnému orgánu OSPOD Mělník.