Podezřelá osádka vozu

Ve 13:40 hodin prováděla hlídka MP kontrolní činnost v prostoru zahrádkářské kolonie u  potoka Pšovka, která byla zaměřena na dodržování veřejného pořádku a možný výskyt závad. Při této kontrole hlídka MP zpozorovala parkující osobní motorové vozidlo, tov. zn. Peugeot ve kterém se nacházelo několik osob. Z  důvodu toho, že v  uvedené oblasti dochází ze strany závadových osob, k  neoprávněnému vnikání do uzavřených prostor (chaty, boudy, apod.) a následnému odcizování vybavení, nářadí, apod., byla osádka dle §12 odst. 2 odst. 1) zák. č. 553/1991Sb. vyzvána k prokázání totožnosti. Lustrací osob bylo zjištěno, že se nejedná o  hledané a toho času zájmové osoby ze strany PČR. Touto lustrací bylo zjištěno, že muž sedící na místě řidiče, má nařízený zákaz řízení motorových vozidel. Hlídka  pojala důvodné podezření, že z  jeho strany dochází k porušení vydaného nařízení. Tento poznatek byl cestou operační MP telefonicky předán dozorčí službě OO PČR Mělník. Hlídka PČR si celou věc převzala.