Partnerská hádka

V 03:41 hodin telefonicky žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o výjezd hlídky MP do ul. Mladoboleslavská, kde je nahlášena dodávka, která přijela k uvedené živnostenské provozovně a muž, který se nachází ve vozidle a nadává přítomné  ženě. Dále bylo sděleno, že hlídka PČR jede rovněž do místa. Při příjezdu hlídky MP do místa, se zde již nacházela hlídka PČR, která celou věc  řešila. V muži, který se nacházel uvnitř motorového vozidla, byl zjištěn pan N., bytem Praha. V  místě se rovněž nacházela žena. V dané věci se jednalo o partnerskou rozepři mezi výše uvedenými. Po provedení potřebných úkonů ze strany hlídky PČR, byl muž z místa vykázán. Hlídka MP byla po celou dobu nápomocna hlídce PČR.