Nechtěl z nemocnice

V 00:33 hodin  na linku 156  oznámila zaměstnankyně  NsP Mělník, Interna – příjem, že RZS přivezla pacienta, který po vyšetření odmítá opustit lůžko a slovně napadá zaměstnance.  Hlídka MP v muži vytěžila pana S., bytem Neratovice, který byl pod vlivem alkoholu. Na MP Neratovice bylo zjištěno, že se jedná o  muže bez domova.  Hlídka MP jmenovaného z místa vykázala. Tento následně odešel do ul. Mladoboleslavská do živnostenské provozovny.  Hlídka MP v místě hovořila s obsluhou, kterou upozornila, že tento muž nemá u sebe žádné finanční prostředky. Obsluha sdělila, že muž si objednal pivo, a že tomuto muži tedy nebudou nalévat – pokud bude v klidu může v místě setrvat.