Napadl ženu, sám to oznámil

Ve 20:39 hodin telefonicky žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o příjezd hlídku MP do ul. K Učilišti, ke „startovacím“ bytům, kde se nachází muž, který uvedl, že fyzicky napadl ženu. Dále bylo dozorčí službou sděleno, že se již v místě nachází hlídky PČR. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s hlídkami PČR. Rovněž se zde nacházel útočník, který uvedl hlídkám, že trpí psychickou poruchou a pokud se neléčí předepsanou medikací, tak má potřebu fyzicky napadat osoby ve svém okolí. Z toho důvodu napadl, jemu neznámou ženu, v prostoru parku Na Slovanech a to úderem do obličeje a poté z místa odešel. Po domluvě s hlídkami PČR, provedla hlídka MP kontrolu uvedeného parku, zda se zde nenachází napadená žena. Bez zjištěných poznatků. Do místa se rovněž dostavila osádka RZS a RV, která si muže převzala k dalšímu opatření. Hlídka MP se poté domluvila s hlídkami PČR, že se dostaví do areálu NsP Mělník, ul. Nemocniční, zda se poškozená žena, nedostavila na lékařské ošetření. V  místě bylo sděleno personálem, příslušného oddělení při  NsP Mělník, že se v  poslední době, nikdo do místa nedostavil. O  zjištěném poznatků, byla cestou operační MP, telefonicky informována dozorčí služba OO PČR Mělník.