Měl strach o sousedku

Ve 22:02  hodin oznámil operačnímu MP muž, že má obavy o život své sousedky. Jak jmenovaný dále uvedl, tato žena  je rozvedená a v  současné době bydlí společně se svým bývalým manželem. Oznamovatel celé věci  jmenovanou již 14  dní neviděl a na základě této skutečnosti se údajně obává o její život. Na místo byla vyslaná hlídka MP, která se zde zkontaktovala s  oznamovatelem celé věci a následně vytěžila v  místě bydliště uvedenou ženu, která byla jak hlídka MP zjistila zcela v pořádku.