Monthly Archives: Únor 2018

Měl strach o sousedku

Ve 22:02  hodin oznámil operačnímu MP muž, že má obavy o život své sousedky. Jak jmenovaný dále uvedl, tato žena  je rozvedená a v  současné době bydlí společně se svým bývalým manželem. Oznamovatel celé věci  jmenovanou již 14  dní neviděl a na základě této skutečnosti se údajně obává o její život. Na místo byla vyslaná hlídka MP, která…
Číst více

Nechtěl z nemocnice

V 00:33 hodin  na linku 156  oznámila zaměstnankyně  NsP Mělník, Interna – příjem, že RZS přivezla pacienta, který po vyšetření odmítá opustit lůžko a slovně napadá zaměstnance.  Hlídka MP v muži vytěžila pana S., bytem Neratovice, který byl pod vlivem alkoholu. Na MP Neratovice bylo zjištěno, že se jedná o  muže bez domova.  Hlídka MP jmenovaného z místa vykázala.…
Číst více

Napadl ženu, sám to oznámil

Ve 20:39 hodin telefonicky žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o příjezd hlídku MP do ul. K Učilišti, ke „startovacím“ bytům, kde se nachází muž, který uvedl, že fyzicky napadl ženu. Dále bylo dozorčí službou sděleno, že se již v místě nachází hlídky PČR. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s hlídkami PČR. Rovněž se zde nacházel útočník, který…
Číst více

Rušila jí hádka

Ve 12:54 hodin oznámila žena, že rodina, co bydlí pod ní  se neustále hádá, nyní slyší hlasité čtyři hlasy. Dále uvedla, že usnula až ve čtyři hodiny ráno z  důvodu neustálého křiku od spodních sousedů. S  předsedou bytového družstva již o tomto problému hovořila a situace je stále stejná. Hlídka MP na místě hovořila s oznamovatelkou a dále bylo hovořeno se sousedkou, která byla…
Číst více

Partnerská hádka

V 03:41 hodin telefonicky žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o výjezd hlídky MP do ul. Mladoboleslavská, kde je nahlášena dodávka, která přijela k uvedené živnostenské provozovně a muž, který se nachází ve vozidle a nadává přítomné  ženě. Dále bylo sděleno, že hlídka PČR jede rovněž do místa. Při příjezdu hlídky MP do místa, se zde již nacházela hlídka PČR, která celou věc …
Číst více

Podezřelá osádka vozu

Ve 13:40 hodin prováděla hlídka MP kontrolní činnost v prostoru zahrádkářské kolonie u  potoka Pšovka, která byla zaměřena na dodržování veřejného pořádku a možný výskyt závad. Při této kontrole hlídka MP zpozorovala parkující osobní motorové vozidlo, tov. zn. Peugeot ve kterém se nacházelo několik osob. Z  důvodu toho, že v  uvedené oblasti dochází ze strany závadových osob, k  neoprávněnému…
Číst více