Vášnivý hráč

V 03:44  hodin na linku 156  oznámil muž, že v ul. K Učilišti, dochází k rušení nočního klidu a to zřejmě ze strany sousedů. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s oznamovatelem, který uvedl, že již delší dobu dochází k rušení nočního klidu z prostoru jednoho z bytu, odkud je slyšet hlasité nadávání, rány, apod. . Následně byl zjištěn byt, kde k rušení nočního klidu dochází. Zde byl následně vytěžen muž. Tento hlídce MP uvedl, že hraje počítačovou hru a na uších má sluchátka, takže nic neslyší. Tento byl seznámen s celou věcí a následně byl poučen a vyzván, aby již v  tomto jednání dále nepokračoval, což tento přislíbil. Po provedení potřebných úkonů ze strany hlídky MP, tato místo opustila.