Přepadení pošty

Ve 13:00 hodin oznámil operačnímu MP operační OO PČR, že došlo k přepadení pobočky České pošty v ul. Českolipská. Pachatel hrozil obsluze pošty nožem. Dále byl dán hlídce MP popis pachatele. V  daném případě byla nápadná zejména výška osoby – jednalo se o  vysokého muže cca. okolo 190  cm.. Hlídky MP poté prováděly kontroly v celém katastru města a to ve spolupráci se složkami PČR.