Předělal nástěnku

V 19:46 hodin  na linku 156 požádal muž o hlídku MP k domluvě muži, který používá společnou nástěnku v panelovém domě. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o stížnost podnájemníka na neinformování o odstávce vody. Tuto písemnou stížnost vyvěsili na nástěnku v místě, kde je vyvěšené parte a toto bylo zčásti překryto. Vzhledem k  tomu, že se jedná o  veřejnou nástěnku, nedošlo k  protiprávnímu jednání, nýbrž o  znevážení pietního aktu.