Poprali se

V  17:43  hodin bylo na linku 156  oznámeno,  že v  Azylovém domě v  ul. Na Fialkách dochází k  fyzickému napadání dvou osob. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s  oznamovatelkou, která uvedla, že v místě dochází k rozepři mezi dvěma muži, ale toho času v místě k žádnému fyzickému napadání již nedochází. Hlídka MP provedla v místě šetření při kterém bylo zjištěno, že v dané věci jde o dlouhodobé spory mezi oběma muži. Při  fyzickém napadení došlo k poranění u jednoho z mužů a to v oblasti pravé ruky. Tento ale na dotaz hlídky MP, zda požaduje lékařské ošetření uvedl že nikoliv. Oba muži byli zcela zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Z  toho důvodu byla u  obou mužů provedena orientační dechová zkouška na množství alkoholu v  dechu. U jednoho z mužů byla naměřena hodnota 2,43 promile. Dechová zkouška u druhého muže byla bez výsledku z důvodu toho, že tento nebyl schopen zkoušku provést. V průběhu jednání  chtěl zraněný muž do místa přivolat hlídku PČR a to z důvodu podání trestného oznámení. Toto bylo cestou operační MP telefonicky předáno dozorčí službě OO PČR Mělník, která uvedla, že toho času nemá volnou hlídku a požádal, aby hlídka MP muže poučila jak v celé věci dále jednat (lékařské ošetření a následně se dostavit na služebnu OO PČR Mělník).  Po provedení potřebných úkonů ze strany hlídky MP byli oba muži z místa vykázáni.