Neví si rady s dcerou

Ve 20:10  hodin oznámila operačnímu MP žena, že je matkou 13 leté dcery, která tuto údajně zcela ignoruje. V současné chvíli se dcera jmenované nachází u sousedky – odmítá jít domů, nenavštěvuje školu atd. Jak bylo jmenovanou operačnímu MP dále sděleno, celou věcí se již zabývá příslušný sociální odbor. Cestou operačního MP byla celá věc tel. konzultována s pracovnicí  sociálního odboru, která operačnímu MP sdělila, že se bude věc dále řešit. Současně s tímto byla na místo vyslána hlídka MP a to za účelem zjištění skutečného stavu věci. Hlídka MP v  místě vytěžila oznamovatelku celé věci a s  touto se odebrala k sousedce jmenované.  Za přítomnosti hlídky MP se  dcera oznamovatelky odebrala s touto dobrovolně do místa svého bydliště a následující den tj. 19.01.2018 se obě dostaví na příslušný sociální odbor.