Nebyl to zloděj, byl to soused

V  00:32  hodin oznámil operačnímu MP muž, že z okna svého domu v ul. Vodárenská slyší ze zahrady, která se nachází nad přilehlou prodejnou,  zvuk vrtačky. Jak dále jmenovaný operačnímu MP sdělil, v této lokalitě se nacházejí lékařské ordinace – oznamovatel se obává, zda se někdo nepokouší o násilné vniknutí do těchto prostor. Na místo byla vyslána hlídka MP a současně byl o součinnost požádán operační OO PČR. Hlídka MP provedla fyzickou kontrolu výše uvedeného prostoru a následně vytěžila oznamovatele celé věci. Jak bylo následně zjištěno, soused oznamovatele, shodou okolností jeho příbuzný,  si v této noční době opravoval za použití vrtačky dveře.