Na silnici běhal kůň

V 09:24 hodin telefonicky žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o prověření obdrženého telefonického oznámení, že v ul. Růžová se volně pohybuje kůň. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním znalostí bylo zjištěno, že vlastníkem  koně je paní Š., která se po telefonickém vyrozumění, dostavila do místa a za přítomnosti hlídky MP koně dovedla zpět do areálu, kde je tento ustájen. O celé věci byla zpětně telefonicky vyrozuměna dozorčí služba OO PČR Mělník.