Byla zmatená

V 09:40  hodin oznámila operačnímu MP zaměstnankyně pekárny  v  ul. Fibichova, že v  prostoru prodejny se nachází zmatená žena trpící pravděpodobně  alzheimerovou chorobou. Oznamovatelka se obává, aby tuto ženu venku neporazilo auto. Na místo byla vyslána hlídka MP, které se v průběhu šetření celé věci podařilo zjistit, že se v  daném případě jedná o ženu z Mělníka. Z důvodu bezpečnosti výše jmenované, doprovodila tuto hlídka do místa jejího trvalého bydliště, kde byla následně předána manželovi.