Asistence u požáru

V 03:53 hodin na linku 156 oznámil muž, že hoří poblíž prodejny elektro u bývalé vlečky. Dále sdělil, že je v místě již HZS. Hlídka MP se dostavila na místo, kde se nacházely složky HZS. V místě došlo k požáru na rodinném domě, kdy hořela střecha. V 03:59  hodin telefonicky informovalo operační střediska HZS o požáru rodinného domu, kdy bylo sděleno operační MP, že se zde již hlídka MP nachází. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s hlídkou PČR. Do místa se  dostavil majitel domu.  Tito na dotaz hlídky PČR, MP a rovněž HZS zda požadují věcnou, nebo osobní pomoc uvedli, že nikoliv. Hlídka MP po domluvě s  velitelem zásahu byla po celou dobu nápomocna a to zejména při usměrňování dopravy v prostoru křižovatky ul. Zádušní s ul. Bezručova, z důvodu přijíždění a odjíždění zásahových vozidel HZS. V 06: 50 hodin došlo k vystřídání s denní směnou.

Od 07:00 hodin asistovala hlídka MP v prostoru ul. Zádušní  při  zdolávání požáru. Hlídka MP svou činnost zaměřila zejména na dohled nad bezpečností, veřejným pořádkem, usměrňování provozu – následně došlo z důvodu velkého počtu hasební techniky k  uzavření komunikace ul. Nůšařská.  Tuto činnost vykonávaly hlídky MP v průběhu celé služby až do 15:30 hodin.