Zámek jí nikdo nepoškodil

V  16:05  hodin se dostavila na služebnu MP žena, trvale bytem Mělník. Tato uvedla, že je majitelkou bytové jednotky v ul. Českolipská, kde toho času bydlí a do bytu se nemůže dostat. Má podezření, že jí někdo zřejmě vyměnil zámek. Hlídka MP se dostavila do místa určení, kde výše uvedená za přítomnosti hlídky vyzkoušela znovu odemknout byt. Do místa se v 17:23 hodin dostavil zámečník.  Tento uvedl, že k výměně zámku nedošlo a  jedná se pravděpodobně o rozbitou vložku. Následně během pár minut se mu povedlo byt otevřít. Majitelka provedla kontrolu bytu, kdy zjistila, že vše je v pořádku a nic není poškozeno.