Vandalové v centru města

V  03:35  hodin spatřila operační MP prostřednictvím MKDS, jak se ul. 5. května pohybuje skupinka mladých lidí, kteří jdou z nám. Míru směrem na nám. Karla IV.. Bylo spatřeno, jak někteří stoupají na řetězy spojující okrasné kolíky u  parkoviště na nám. Karla IV.. Dále bylo spatřeno, jak jeden z  mladých mužů několikrát nakopl plastový, odpadkový koš. Poté se přemístil do prostoru mezi obchodní domy, kde společně s dalším mladým mužem, úmyslně vyvrátil tyč s dopravní značkou – zákaz vjezdu všech vozidel. Tato značka zůstala z důvodu poškození tyče ohnutá k zemi. Prostřednictvím MKDS bylo spatřeno, jak tito muži odcházejí do ul. Pražská. Na místo byla vyslána hlídka MP, která v  03:37  hodin zjistila, že parta těchto mladých lidí se nachází v občerstvení v ul. Pražská. Hlídka zde požádala dva mladé muže dle §12 odst. 2 písm. b), zák. č. 553/1991 Sb. o  prokázání totožnosti.  Oba dva muži  se k  poškození DZ doznali. V daném případě jsou podezřelí, že se svým jednáním dopustili přestupku dle §8 odst. 1 písm. a) 4, zák. č. 251/2016 Sb.. Jak bylo zjištěno jednalo se o  partu mladých lidí – převážně hráčů hokejového klubu. Následným šetřením bylo zjištěno, že zřejmě partou těchto mladých lidí došlo v ul. 5. května k rozházení papírových krabic od pizzy. Dále došlo k ulomení litinové patky u tyče dopravní značky – zákaz vjezdu všech vozidel na křižovatce ul. Tyršova a nám. Karla IV. a k vysazení dopravní značky B1 – zákaz vjezdu všech vozidel u přechodu pro chodce z ul. 5.  května na nám. Karla IV.. Tato značka byla hlídkou nalezena pohozená pod billboardy na nám. Karla IV. a byla umístěna zpět na své místo. Protože došlo v daném případě k poškození majetku města a bude zde zřejmě uplatňována náhrada škody, bude celá věc předána příslušnému orgánu k provedení dalších opatření.