Odešla bez kabelky

V 09:47 hodin na linku 156 oznámila žena, že bydlí na Pšovce a zde se nachází žena, která je zmatená, má obavy o  její bezpečnost. Hlídka MP se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že žena hovoří poněkud nesouvisle, avšak srozumitelně, v pořádku bez zranění. Provedenou lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se jedná o paní B. a není osobou zájmovou pro PČR. Žena byla prochladlá, neměla u sebe žádné doklady ani peníze (odborné ošetření odmítnuto), hlídce sdělila telefonní číslo na jejího přítele, který byl nedostupný. Hlídka ženu odvezla na vlakové nádraží a zakoupila jí jízdenku do obce, kde spolu s přítelem bydlí. Poté se s hlídkou MP spojil výše jmenovaný, který reagoval na zmeškaný hovor. Tento požádal, aby strážníci s  přítelkyní setrvali na místě, kde si ji během 25  minut vyzvedne. Následně sdělil, že byl s  přítelkyní na oslavě odkud opilá odešla neznámo kam a to bez kabelky i dokladů. V 11:52 hodin se na místo (čekárna ČSD) dostavil muž a svou přítelkyni si převzal.