Hořela chata

Ve 21:08 hodin oznámil na linku 156 muž, že za garážemi na smetišti něco hoří a jsou slyšet  rány. Hlídka MP se dostavila do místa za  pomoci VRZ ve  21:12 hodin, současně ve stejnou dobu se na místo dostavily dva vozy hlídek HZS.  Následně bylo na místě zjištěno, že vypukl požár jedné z  chat v  chatové oblasti za garážemi na smetišti. Hlídka MP byla po celou dobu činnosti nápomocna hlídkám HZS a PČR. Po ukončení všech potřebných úkonů toto místo ve 23:26 hodin opustila.