Chtěl ať městská policie koná..

V 18:00 hodin  se na služebnu MP dostavil muž, který byl zjevně pod vlivem alkoholu či  jiné návykové látky. Sdělil, že ho po 8  letech opustil přítel, odešel k  jinému muži. Dále  nebyl schopen říci, co vlastně chce. Chtěl jen ať MP koná, ale že mu stejně nepomůžeme atd..  Jmenovaný byl vyslechnut s tím, ať přijde, až bude střízlivý a to  s konkrétním oznámením. O celé věci byl informován operační OO PČR Mělník, který uvedl, že muže znají a jedná se o problémovou osobu (alkoholismus atd.).