Monthly Archives: Prosinec 2017

Chtěl ať městská policie koná..

V 18:00 hodin  se na služebnu MP dostavil muž, který byl zjevně pod vlivem alkoholu či  jiné návykové látky. Sdělil, že ho po 8  letech opustil přítel, odešel k  jinému muži. Dále  nebyl schopen říci, co vlastně chce. Chtěl jen ať MP koná, ale že mu stejně nepomůžeme atd..  Jmenovaný byl vyslechnut s tím, ať přijde, až bude střízlivý a…
Číst více

Hlídka jí pomohla zvednout

Ve 20:19 hodin požádal muž o pomoc hlídky MP a to se  zvednutím jeho matky ze země, doma v bytě. Tato upadla a je doma jen s otcem, který nemá sílu ji pomoci vstát. On sám je mimo Mělník. Hlídka MP na místě pomohla uvedené ženě se zvednutím. Lékařské ošetření dle jejího sdělení nepotřebovala.
Číst více

Odešla bez kabelky

V 09:47 hodin na linku 156 oznámila žena, že bydlí na Pšovce a zde se nachází žena, která je zmatená, má obavy o  její bezpečnost. Hlídka MP se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že žena hovoří poněkud nesouvisle, avšak srozumitelně, v pořádku bez zranění. Provedenou lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se jedná o paní B. a není osobou zájmovou…
Číst více

Pouštěli kontejner z kopce

V 02:16 hodin na linku 156  oznámil muž, že ul. Kpt. Jaroše směr autobusové nádraží jdou mladíci, kteří poslali kontejner do ul. Havlíčkova a poškodili vozidlo. Operační MP doporučila i  oznámit na linku 158.  Hlídka MP provedla kontrolu ul. Kpt. Jaroše a okolí, při  které byl zjištěn kontejner v  ul. Havlíčkova a v  ul. Vodárenská poškozené…
Číst více

Poctivý řidič autobusu

V 11:01 hodin na linku 129 oznámil  řidič ČSAD – autobusové linky, že ve vozidle nalezl pánskou peněženku, kde jsou doklady a finanční hotovost cca 6 000,- Kč..  Předáno hlídce MP, která prováděla opakované pokusy v místě trvalého bydliště výše uvedeného muže. Bohužel se muže nepodařilo zastihnout.  Řidič autobusu sdělil, že v  případě nevyzvednutí peněženky ji po skončení jízd zanechá…
Číst více

Spadl z kola

V 18:35 hodin na linku 156 oznámila žena, že v ul. Fügnerova se nachází muž, který spadl z jízdního kola. Dále oznamovatelka uvedla, že již do místa přivolala RZS. Hlídka MP se dostavila do místa, kam se rovněž dostavila hlídka PČR a následně i osádka RZS. V muži který spadl, byl následně zjištěn pan S., bytem Mělník. Tento nebyl viditelně zraněn a byl zcela zjevně…
Číst více

Zámek jí nikdo nepoškodil

V  16:05  hodin se dostavila na služebnu MP žena, trvale bytem Mělník. Tato uvedla, že je majitelkou bytové jednotky v ul. Českolipská, kde toho času bydlí a do bytu se nemůže dostat. Má podezření, že jí někdo zřejmě vyměnil zámek. Hlídka MP se dostavila do místa určení, kde výše uvedená za přítomnosti hlídky vyzkoušela znovu odemknout byt. Do…
Číst více

Hořela chata

Ve 21:08 hodin oznámil na linku 156 muž, že za garážemi na smetišti něco hoří a jsou slyšet  rány. Hlídka MP se dostavila do místa za  pomoci VRZ ve  21:12 hodin, současně ve stejnou dobu se na místo dostavily dva vozy hlídek HZS.  Následně bylo na místě zjištěno, že vypukl požár jedné z  chat v  chatové oblasti za garážemi na smetišti.…
Číst více

Líbilo se mu na toaletě

V 02:25 hodin na služebnu MP telefonicky oznámila obsluha čerpací stanice v  ul. Nádražní, že cca před jednou hodinou si muž půjčil klíče od toalety a ještě je nevrátil. Zjistila, že dveře jsou zamčeny, neví jestli tam usnul nebo se mu udělalo špatně. Hlídka MP v  místě vytěžila pana K., bytem Mělník, který sdělil, že je na…
Číst více

Vandalové v centru města

V  03:35  hodin spatřila operační MP prostřednictvím MKDS, jak se ul. 5. května pohybuje skupinka mladých lidí, kteří jdou z nám. Míru směrem na nám. Karla IV.. Bylo spatřeno, jak někteří stoupají na řetězy spojující okrasné kolíky u  parkoviště na nám. Karla IV.. Dále bylo spatřeno, jak jeden z  mladých mužů několikrát nakopl plastový, odpadkový koš. Poté se…
Číst více