Odcizil rum

V  16:35  hodin telefonicky oznámila na úřadovnu MP Mělník  zaměstnankyně obchodního střediska v ul. Klášterní, že v prostoru této prodejny byl za pokladnami přistižen neznámý muž po krádeži zboží. Hlídka MP Mělník se v 16:40 hodin dostavila do místa, kde byl pracovníkem SBA označen neznámý muž, který v prodejně dle jeho slov odcizil zboží v celkové hodnotě 312,- Kč.  Zboží, lahev rumu a salám vložil pod bundu v prostoru prodejny a poté prošel prostorem pokladen, aniž by zboží uhradil. Hlídka MP Mělník  muže vyzvala dle §12, odst. 2, písm. b), zák. č.  553/1991  Sb. o prokázání totožnosti.         Z předloženého náhradního dokladu bylo zjištěno, že se jedná o pana P..  Muž se ke krádeži doznal a uvedl, že tento skutek provedl úmyslně. Ze strany hlídky MP mu bylo sděleno , že se svým jednáním dopustil přestupku dle ust. § 8, odst. 1, písm. a), bod 1, zák. č. 251/2016 Sb.. Lustrací osoby na PČR bylo zjištěno, že jmenovaný není osobou hledanou, nebo zájmovou ze strany PČR. Rovněž  byla provedená operačním MP Mělník lustrace v registru přestupků – nebylo možno ověřit. Z  důvodu nemožnosti ověření recidivy v  registru přestupků celá věc bude  předána správnímu orgánu při MěÚ Mělník.