Ležel u garáží

Ve 20:43  hodin na linku 156  oznámil muž, že za objektem prodejny u kruhových garáží, leží jemu neznámý muž. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě. Hlídka MP muže probrala a následně tohoto požádala o prokázání totožnosti. V tomto byl zjištěn pan P.. Lustrací bylo zjištěno, že se nejedná o  hledanou, nebo jinak zájmovou osobu ze strany PČR. Uvedený byl zcela zjevně pod vlivem  alkoholu, k čemuž se následně doznal. Tento nebyl viditelně zraněn a na dotaz, zda nepožaduje lékařské ošetření, uvedl že nikoliv. Po provedení potřebných úkonů ze strany hlídky MP, byl  z místa propuštěn a hlídka MP místo opustila. Celá věc byla vyřešena dle kompetence MP.