Hledáme nového strážníka – výběrové řízení

Starosta města Mělníka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Strážník městské policie

Místo výkonu práce: Městská policie Mělník

Platové zařazení: platová třída podle příslušných platových předpisů

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

fyzická osoba, která je státním občanem ČR

dosáhla věku 18 let

je tělesně a duševně způsobilá k výkonu povinností a oprávnění dle zákona č.

553/1991 Sb.

je bezúhonná dle § 4 a zák. č. 553/1991 Sb.

je spolehlivá dle § 4 b zák. č. 553/1991 Sb.

Požadavky:

středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

řidičský průkaz skupiny B

znalost práce na PC

morální předpoklady pro výkon pracovní činnosti strážníka

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče

číslo občanského průkazu

datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a

odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností městské policie

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně čestné prohlášení o

podané žádosti o výpis z RT)

čestné prohlášení o spolehlivosti podle zák. č. 553/1991 Sb. § 4b ne starší 3 měsíců

ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

výpis bodového hodnocení z registru řidičů ne starší 1 měsíc

Předpokládaný termín nástupu: 1.2.2018

Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky: 10.12.2017

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu Městský úřad, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, bližší informace na tel. č. 315635184, 130, 131

MVDr. Ctirad Mikeš

starosta