Dali lavičky do vozovky

Ve 23:56 hodin operační MP zaznamenal čtyři mladíky v ul. Fibichova, kteří následně vzali lavičky z  autobusové zastávky a umístili je uprostřed vozovky v  ul. Fibichova.     Poznatek byl okamžitě předán hlídce MP včetně daného směru jejich pohybu. Hlídka MP  osoby dle udaného popisu dostihla v ul. Krombholcova. Na základě § 12/2  písm. b), zák. č. 553/91  Sb. byli muži  vyzváni, aby prokázali svou totožnost. Uvedení mladíci byli hlídkou poučeni, že přemístěním laviček na komunikaci jsou podezřelí z  naplnění skutkové podstaty protiprávního jednání – viz kamerový záznam. Jmenovaní se k úmyslnému činu doznali.     Vzhledem k tomu, že všechny řešené výše uvedené osoby svým jednáním (špatně viditelná překážka na komunikaci) učinily komunikaci neprůjezdnou a vážně ohrozily bezpečnost silničního provozu, postupuji celou věc příslušnému správnímu orgánu k dořešení.