Dal jí facku

Ve 21:17 hodin na linku 156 žena provedla žádost o výjezd hlídky MP do svého bydliště, kde má doma malé dítě a její druh je pod vlivem alkoholu a dal jí facku. V současné době se nachází u  svého souseda a bojí se vrátit zpět do bytu. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s oznamovatelkou, tato uvedla, že dostala od druha facku a v  současné době je i s  jejich synem v  bytě, který společně obývají.  Tato nebyla viditelně zraněná a lékařské ošetření rovněž odmítla.  Na dotaz hlídky MP zda požila alkohol uvedla, že nikoliv. Ke zjištění skutečného stavu věci byla tato dotázána hlídkou MP, zda se podrobí orientační dechové zkoušce na množství alkoholu v dechu uvedla, že ano. Tato zkouška byla bez výsledné hodnoty z důvodu toho, že žena nebyla schopna zkoušku vykonat. Na otázku hlídky MP, zda chce podat trestní oznámení uvedla, že nikoliv.  Hlídka MP se následně zkontaktovala s uvedeným mužem, který v náručí držel svého syna ( cca půl roční miminko), který nebyl viditelně zraněn.  Z důvodu, že bylo hlídkou MP, vzhledem k chování muže (hlasitý slovní projev, roztěkanost, apod.), pojato důvodné podezření, že je tento pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky, byla u  tohoto provedena orientační dechová zkouška s  naměřenou hodnotou 1,87 promile alkoholu v dechu. Po provedení potřebných úkonů ze strany hlídky MP, kdy byly oba rodiče seznámení, jak se bude v celé věci dále postupovat, tato místo opustila.  O  celé věci byla hlídkou MP telefonicky vyrozuměna pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví-  sociálně právní ochrany dětí, která byla s  celou věci  seznámena a posléze se dostavila na místo.