Byl agresivní

V 09:10 hodin na služebnu MP  telefonicky oznámila pokladní ČD Mělník, ul. Nádražní, že mají v čekárně opilce, který nechce odejít.  Hlídka MP v  místě vytěžila pan Y., bytem Ukrajina. Lustrací na cizinecké policii bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou. Hlídka MP jmenovaného z místa vykázala. Muž byl po celou dobu prováděných úkonů ze strany hlídky MP na tuto arogantní a své chování doprovázel vulgarizmy včetně vyslovených výhružek fyzickou likvidací strážníků. Následně hlídka provedla kontrolu nádraží ČSAD a opětovně i ČD.

V 11:38 hodin na služebnu MP telefonicky oznámila opětovně pokladní ČD Mělník, ul. Nádraží, že muž, kterého dnes hlídka MP vykázala z čekárny, se vrátil. Hlídka MP na místě zjistila, že této již známý muž leží uprostřed čekárny na zemi a spí. Muž po probuzení  byl opět velmi sprostý, arogantní a své výhružky směřované k  hlídce MP doprovázel drobnými fyzickými výpady, které důvodně nasvědčovaly možnému fyzickému útoku. Hlídka MP jmenovaného důrazně vyzvala, aby v  jednání nepokračoval a místo okamžitě opustil. Ten uposlechl, avšak při doprovodu muže směrem do ulice Jiřího z Poděbrad došlo z jeho strany ke zjevnému pokusu o fyzický kontakt. Na základě §18/1  písm. a), zák. č. 553/91  Sb. byla hlídka přinucena použít donucovací prostředky hmaty a chvaty a muže umravnila. Celá věc byla následně dořešena dle kompetence MP.